Ang gusali ay nagbibigay ng isang panloob na lugar para sa mga gawain ng tao. Sa sub-kategorya na ito, hindi lamang ang mga pamamasyal na arkitektura tulad ng kastilyo ng Hapon at mga estatwa ng Liberty, ngunit mayroon ding mga karaniwang mga gusaling nabubuhay tulad ng mga post office at ospital.

Ito ang pahina ng listahan ng Emoji ng sub kategorya 🏗️ gusali. Ito ay nabibilang sa pangunahing kategorya na 🚌 Paglalakbay at Lugar. Maaari mong i-click ang mga link sa ibaba upang matingnan ang mga detalye at kopyahin ang Emoji.