Maraming mga natatanging pagdiriwang at aktibidad sa buong mundo. Narito ang ilang mga Emojis na nauugnay sa kanila. Halika at gamitin ang mga ito!

Ito ang pahina ng listahan ng Emoji ng sub kategorya 🎈 kaganapan. Ito ay nabibilang sa pangunahing kategorya na ⚽ Aktibidad. Maaari mong i-click ang mga link sa ibaba upang matingnan ang mga detalye at kopyahin ang Emoji.