Pag-andar Menu

Mga kategorya

kulay ng balat

istilo ng buhok

kasarian

Damdamin

Bersyon

Ang sub-kategorya na ito ay nagtipon ng mga medalya at tropeyo. Gawin ang iyong makakaya at maging kampeon ng iyong sariling buhay!

Ito ang pahina ng listahan ng Emoji ng sub kategorya 🏅 award-medal. Ito ay nabibilang sa pangunahing kategorya na ⚽ Aktibidad. Maaari mong i-click ang mga link sa ibaba upang matingnan ang mga detalye at kopyahin ang Emoji.