Ang Mail ay may kasamang mga titik, package, atbp. Ang sub-kategorya na ito ay naglalaman ng Emojis na nauugnay sa mail. Ang pagbukas ng isang mail ay tulad ng pagbubukas ng isang regalo, at maaaring may mga sorpresang naghihintay para sa iyo.

Ito ang pahina ng listahan ng Emoji ng sub kategorya ✉️ Mail. Ito ay nabibilang sa pangunahing kategorya na ⌚ Mga Bagay. Maaari mong i-click ang mga link sa ibaba upang matingnan ang mga detalye at kopyahin ang Emoji.