Mas mahusay na kumuha ng mga tala kaysa sa kabisaduhin lamang. Pencil, pen, crayon, ang mga Emojis na nauugnay sa pagsulat na ito ay naghihintay para kopyahin mo ang mga ito!

Ito ang pahina ng listahan ng Emoji ng sub kategorya ✏️ Pagsusulat. Ito ay nabibilang sa pangunahing kategorya na ⌚ Mga Bagay. Maaari mong i-click ang mga link sa ibaba upang matingnan ang mga detalye at kopyahin ang Emoji.