Kung ikaw man ay isang manggagawa sa opisina o isang mag-aaral, dapat na pamilyar ka sa mga nauugnay sa opisina na Emojis sa sub-kategorya na ito! Halika at kopyahin ang mga ito ~

Ito ang pahina ng listahan ng Emoji ng sub kategorya ✂️ Opisina. Ito ay nabibilang sa pangunahing kategorya na ⌚ Mga Bagay. Maaari mong i-click ang mga link sa ibaba upang matingnan ang mga detalye at kopyahin ang Emoji.