Ang mga mahahalagang bagay ay dapat na naka-lock, at huwag mawala ang susi! Mangyaring mag-refer sa sub-kategorya na ito para sa mga detalye.

Ito ang pahina ng listahan ng Emoji ng sub kategorya 🔏 Kandado at Susi. Ito ay nabibilang sa pangunahing kategorya na ⌚ Mga Bagay. Maaari mong i-click ang mga link sa ibaba upang matingnan ang mga detalye at kopyahin ang Emoji.