Hindi maganda ang pakiramdam? Pumunta sa ospital! Kasama sa sub-kategorya na ito ang mga Emojis na nauugnay sa medikal tulad ng syringe, bendahe at stethoscope.

Ito ang pahina ng listahan ng Emoji ng sub kategorya 💊 medikal. Ito ay nabibilang sa pangunahing kategorya na ⌚ Bagay. Maaari mong i-click ang mga link sa ibaba upang matingnan ang mga detalye at kopyahin ang Emoji.