Ang musika ay ang sining ng tunog, at ang magagandang musika ay maaaring magdala ng mga espesyal na damdamin sa mga puso ng mga tao. Naglalaman ang sub-kategorya na ito ng Emojis na nauugnay sa musika, tulad ng mga tala ng musikal, headphone, mikropono, atbp.

Ito ang pahina ng listahan ng Emoji ng sub kategorya 🎵 Musika. Ito ay nabibilang sa pangunahing kategorya na ⌚ Mga Bagay. Maaari mong i-click ang mga link sa ibaba upang matingnan ang mga detalye at kopyahin ang Emoji.