Ang instrumentong pangmusika ay maaaring lumikha ng musika, tulad ng piano, gitara, tambol, atbp. Ang mga instrumento ay maaaring magdala ng kamangha-manghang himig sa mga tao at kung minsan ay may espesyal na epekto.

Ito ang pahina ng listahan ng Emoji ng sub kategorya 🎹 Musikal na Instrumento. Ito ay nabibilang sa pangunahing kategorya na ⌚ Mga Bagay. Maaari mong i-click ang mga link sa ibaba upang matingnan ang mga detalye at kopyahin ang Emoji.