Ang mga karatula sa transportasyon ay kadalasang matatagpuan sa mga pampublikong lugar upang ipaliwanag ang pagganap ng lokasyon na ito. Tulad ng ATM, banyo, simbolo ng wheelchair, atbp.

Ito ang pahina ng listahan ng Emoji ng sub kategorya 🚻 Pampublikong Simbolo. Ito ay nabibilang sa pangunahing kategorya na 🛑 Simbolo. Maaari mong i-click ang mga link sa ibaba upang matingnan ang mga detalye at kopyahin ang Emoji.