Ang mga emoji na kasama sa subcategory na ito ay mga simbolo ng currency, na isang nakalarawang sign na ginagamit upang makilala ang iba't ibang currency. Ilang simbolo ng pera ang alam mo?

Ito ang pahina ng listahan ng Emoji ng sub kategorya 💲 pera. Ito ay nabibilang sa pangunahing kategorya na 🛑 Simbolo. Maaari mong i-click ang mga link sa ibaba upang matingnan ang mga detalye at kopyahin ang Emoji.