Ang mga simbolo ng babala ay nagpapahiwatig ng mga babala sa mga tao, o pagbabawal ng hindi naaangkop na pag-uugali. May kasamang walang pagpasok, walang paninigarilyo, tumatawid ang mga bata, atbp. Kapag nasa labas ka, mangyaring bigyang pansin ang mga simbolong ito.

Ito ang pahina ng listahan ng Emoji ng sub kategorya ⚠️ babala. Ito ay nabibilang sa pangunahing kategorya na 🛑 Simbolo. Maaari mong i-click ang mga link sa ibaba upang matingnan ang mga detalye at kopyahin ang Emoji.