Kung gusto mo ng mga video, dapat ay pamilyar ka sa sub-kategorya na ito. I-play, ulitin, itigil, atbp. Karamihan sa mga simbolong ito ay umiiral bilang mga pindutan sa mga app o kagamitan sa potograpiya.

Ito ang pahina ng listahan ng Emoji ng sub kategorya ⏏️ ang simbolo. Ito ay nabibilang sa pangunahing kategorya na 🛑 Simbolo. Maaari mong i-click ang mga link sa ibaba upang matingnan ang mga detalye at kopyahin ang Emoji.