Naglalaman ang sub-kategorya na ito ng mga simbolo ng kasarian. Kung ikaw ay isang lalaki, babae o ibang kasarian, mahal ka ng mundo!

Ito ang pahina ng listahan ng Emoji ng sub kategorya ♀️ Kasarian. Ito ay nabibilang sa pangunahing kategorya na 🛑 Simbolo. Maaari mong i-click ang mga link sa ibaba upang matingnan ang mga detalye at kopyahin ang Emoji.