Minsang sinabi ni Albert Einstein: "Ang dalisay na matematika ay, sa paraan nito, ang tula ng mga lohikal na ideya. " Halika at suriin ang mga simbolo ng [Math] sa sub-category na ito!

Ito ang pahina ng listahan ng Emoji ng sub kategorya ✖ matematika. Ito ay nabibilang sa pangunahing kategorya na 🛑 Simbolo. Maaari mong i-click ang mga link sa ibaba upang matingnan ang mga detalye at kopyahin ang Emoji.