Pag-andar Menu

Mga kategorya

kulay ng balat

istilo ng buhok

kasarian

Damdamin

Bersyon

Sa sub-kategorya na ito, hindi lamang ang mga marka ng bantas tulad ng mga tandang pananda at mga marka ng tanong, ngunit mayroon ding iba pang mga simbolo na hindi madaling mauri, tulad ng mga trademark, name tag, at mga cross cross. Kung hindi mo makita ang simbolo na gusto mo, maaari kang subukan dito.

Ito ang pahina ng listahan ng Emoji ng sub kategorya ☑️ ibang-simbolo. Ito ay nabibilang sa pangunahing kategorya na 🛑 Simbolo. Maaari mong i-click ang mga link sa ibaba upang matingnan ang mga detalye at kopyahin ang Emoji.