Ang bantas ay isang simbolo na ginagamit upang ipahiwatig ang paghinto, tono at katangian ng mga salita sa isang pangungusap. Kung kailangan mo ng ilang bantas upang matulungan kang ipahayag ang iyong sarili nang mas malinaw, subukan ang mga emoji sa ilalim ng subcategory na ito!

Ito ang pahina ng listahan ng Emoji ng sub kategorya ‼ Bantas. Ito ay nabibilang sa pangunahing kategorya na 🛑 Simbolo. Maaari mong i-click ang mga link sa ibaba upang matingnan ang mga detalye at kopyahin ang Emoji.