Pag-andar Menu

Mga kategorya

kulay ng balat

istilo ng buhok

kasarian

Damdamin

Bersyon

Pilipino: Top 5

Pilipino: Araw-araw - Sikat na Emoji Leaderboard | emojiall.com 🙃 baligtad na mukha, Kasalukuyang Ranggo: 1 (1) 🤬 mukha na may mga simbolo sa bibig, Kasalukuyang Ranggo: 2 (2) 🖤 itim na puso, Kasalukuyang Ranggo: 3 (-2) 🥺 nagsusumamo na mukha, Kasalukuyang Ranggo: 4 (-1) 🎂 birthday cake, Kasalukuyang Ranggo: 5 (0) 🙃 baligtad na mukha, Kasalukuyang Ranggo: 1 (1)🙃 🤬 mukha na may mga simbolo sa bibig, Kasalukuyang Ranggo: 2 (2)🤬 🖤 itim na puso, Kasalukuyang Ranggo: 3 (-2)🖤 🥺 nagsusumamo na mukha, Kasalukuyang Ranggo: 4 (-1)🥺 🎂 birthday cake, Kasalukuyang Ranggo: 5 (0)🎂 100 100 50.00 50.00 50.00 # 1 # 2 # 3 # 4 # 5
Emoji Halaga ng init Ranggo Kalakaran
🙃 100.00 1 1
🤬 100.00 2 2
🖤 50.00 3 2
🥺 50.00 4 1
🎂 50.00 5 --
🤯 50.00 6 --
🧑‍⚖ 50.00 7 --
⏳️ 25.00 8 --
✊ 25.00 9 --
❗ 25.00 10 --
🌈 25.00 11 --
🏳‍🌈 25.00 12 --
🐔 25.00 13 --
👍️ 25.00 14 --
👶 25.00 15 --
👻 25.00 16 --
🕵 25.00 17 --
🤟 25.00 18 --
🦳 25.00 19 --
🩴 25.00 20 --
🫖 25.00 21 --
😅 25.00 22 --
😍 25.00 23 --
😝 25.00 24 --
😬 25.00 25 --
😿 25.00 26 --
🙋 25.00 27 --