Pag-andar Menu

Mga kategorya

kulay ng balat

istilo ng buhok

kasarian

Bersyon

Pilipino: Araw-araw Listahan ng Mga Tanyag na Emoji Leaderboard

Pilipino: Araw-araw Listahan ng Mga Tanyag na Emoji Leaderboard | emojiall.com ♀ simbolo ng babae, Kasalukuyang Ranggo: 1 (0) 🤬 mukha na may mga simbolo sa bibig, Kasalukuyang Ranggo: 2 (1) ♂ simbolo ng lalaki, Kasalukuyang Ranggo: 3 (-1) 🥄 kutsara, Kasalukuyang Ranggo: 4 (5) 💉 hiringgilya, Kasalukuyang Ranggo: 5 (12) ♀ simbolo ng babae, Kasalukuyang Ranggo: 1 (0)♀ 🤬 mukha na may mga simbolo sa bibig, Kasalukuyang Ranggo: 2 (1)🤬 ♂ simbolo ng lalaki, Kasalukuyang Ranggo: 3 (-1)♂ 🥄 kutsara, Kasalukuyang Ranggo: 4 (5)🥄 💉 hiringgilya, Kasalukuyang Ranggo: 5 (12)💉 100 35.71 28.57 21.43 21.43 # 1 # 2 # 3 # 4 # 5

Pilipino: Lingguhan Listahan ng Mga Tanyag na Emoji Leaderboard

Pilipino: Lingguhan Listahan ng Mga Tanyag na Emoji Leaderboard | emojiall.com ♀ simbolo ng babae, Kasalukuyang Ranggo: 1 (0) ♂ simbolo ng lalaki, Kasalukuyang Ranggo: 2 (0) 🤬 mukha na may mga simbolo sa bibig, Kasalukuyang Ranggo: 3 (0) 🚭 bawal manigarilyo, Kasalukuyang Ranggo: 4 (3) 🙃 baligtad na mukha, Kasalukuyang Ranggo: 5 (3) ♀ simbolo ng babae, Kasalukuyang Ranggo: 1 (0)♀ ♂ simbolo ng lalaki, Kasalukuyang Ranggo: 2 (0)♂ 🤬 mukha na may mga simbolo sa bibig, Kasalukuyang Ranggo: 3 (0)🤬 🚭 bawal manigarilyo, Kasalukuyang Ranggo: 4 (3)🚭 🙃 baligtad na mukha, Kasalukuyang Ranggo: 5 (3)🙃 100 35.77 34.15 20.33 16.26 # 1 # 2 # 3 # 4 # 5

Pilipino: Buwanang Listahan ng Mga Tanyag na Emoji Leaderboard

Pilipino: Buwanang Listahan ng Mga Tanyag na Emoji Leaderboard | emojiall.com ♀ simbolo ng babae, Kasalukuyang Ranggo: 1 (3) 🤬 mukha na may mga simbolo sa bibig, Kasalukuyang Ranggo: 2 (-1) 🚭 bawal manigarilyo, Kasalukuyang Ranggo: 3 (-1) ♂ simbolo ng lalaki, Kasalukuyang Ranggo: 4 (10) 😑 walang ekspresyon, Kasalukuyang Ranggo: 5 (0) ♀ simbolo ng babae, Kasalukuyang Ranggo: 1 (3)♀ 🤬 mukha na may mga simbolo sa bibig, Kasalukuyang Ranggo: 2 (-1)🤬 🚭 bawal manigarilyo, Kasalukuyang Ranggo: 3 (-1)🚭 ♂ simbolo ng lalaki, Kasalukuyang Ranggo: 4 (10)♂ 😑 walang ekspresyon, Kasalukuyang Ranggo: 5 (0)😑 100 40.23 32.01 30.31 25.21 # 1 # 2 # 3 # 4 # 5

Pilipino: Taun-taon Listahan ng Mga Tanyag na Emoji Leaderboard

Pilipino: Taun-taon Listahan ng Mga Tanyag na Emoji Leaderboard | emojiall.com ♀ simbolo ng babae, Kasalukuyang Ranggo: 1 (11) 🤬 mukha na may mga simbolo sa bibig, Kasalukuyang Ranggo: 2 (-1) 🚷 bawal tumawid, Kasalukuyang Ranggo: 3 (6) 🚭 bawal manigarilyo, Kasalukuyang Ranggo: 4 (7) 😑 walang ekspresyon, Kasalukuyang Ranggo: 5 (10) ♀ simbolo ng babae, Kasalukuyang Ranggo: 1 (11)♀ 🤬 mukha na may mga simbolo sa bibig, Kasalukuyang Ranggo: 2 (-1)🤬 🚷 bawal tumawid, Kasalukuyang Ranggo: 3 (6)🚷 🚭 bawal manigarilyo, Kasalukuyang Ranggo: 4 (7)🚭 😑 walang ekspresyon, Kasalukuyang Ranggo: 5 (10)😑 100 97.26 76.84 76.84 63.98 # 1 # 2 # 3 # 4 # 5

Bansa / Rehiyon Listahan ng Mga Tanyag na Emoji Leaderboard

Bansa / Rehiyon Listahan ng Mga Tanyag na Emoji Leaderboard | emojiall.com ⚕ simbolong pang-medikal: #5 (0) 12.2365 🙌 nakataas na mga kamay: #4 (3) 12.2365 💜 purple na puso: #3 (3) 12.2365 ❤ pulang puso: #2 (0) 12.2365 👉 backhand ng hintuturo na nakaturo sa kanan: #1 (0) 12.2365 💙 asul na puso: #5 (3) 9.7652 🥰 nakangiting mukha na may 3 na puso: #4 (0) 9.7652 ☪ star and crescent: #3 (-2) 9.7652 🤍 puting puso: #2 (0) 9.7652 🖤 itim na puso: #1 (2) 9.7652 🙃 baligtad na mukha: #5 (1) 8.5173 🦋 paru-paro: #4 (1) 8.5173 🧸 teddy bear: #3 (1) 8.5173 🥺 nagsusumamo na mukha: #2 (1) 8.5173 🤍 puting puso: #1 (1) 8.5173 ❤ pulang puso: #5 (-2) 8.4980 ↗ pataas na pakanan na arrow: #4 (120) 8.4980 🧊 ice cube: #3 (-2) 8.4980 ❗ tandang padamdam: #2 (0) 8.4980 ↖ pataas na pakaliwang arrow: #1 (10) 8.4980 ♾️ infinity: #5 (13) 5.3428 🦋 paru-paro: #4 (5) 5.3428 🤘 rock ’n’ roll: #3 (2) 5.3428 🤍 puting puso: #2 (0) 5.3428 🖕 hinlalato: #1 (0) 5.3428 ⚕ simbolong pang-medikal: #5 (0)⚕ 🙌 nakataas na mga kamay: #4 (3)🙌 💜 purple na puso: #3 (3)💜 ❤ pulang puso: #2 (0)❤ 👉 backhand ng hintuturo na nakaturo sa kanan: #1 (0)👉 💙 asul na puso: #5 (3)💙 🥰 nakangiting mukha na may 3 na puso: #4 (0)🥰 ☪ star and crescent: #3 (-2)☪ 🤍 puting puso: #2 (0)🤍 🖤 itim na puso: #1 (2)🖤 🙃 baligtad na mukha: #5 (1)🙃 🦋 paru-paro: #4 (1)🦋 🧸 teddy bear: #3 (1)🧸 🥺 nagsusumamo na mukha: #2 (1)🥺 🤍 puting puso: #1 (1)🤍 ❤ pulang puso: #5 (-2)❤ ↗ pataas na pakanan na arrow: #4 (120)↗ 🧊 ice cube: #3 (-2)🧊 ❗ tandang padamdam: #2 (0)❗ ↖ pataas na pakaliwang arrow: #1 (10)↖ ♾️ infinity: #5 (13)♾️ 🦋 paru-paro: #4 (5)🦋 🤘 rock ’n’ roll: #3 (2)🤘 🤍 puting puso: #2 (0)🤍 🖕 hinlalato: #1 (0)🖕 🇧🇷 Brazil: Bansa / Rehiyon Listahan ng Mga Tanyag na Emoji Leaderboard🇧🇷 Brazil 🇹🇷 Turkey: Bansa / Rehiyon Listahan ng Mga Tanyag na Emoji Leaderboard🇹🇷 Turkey 🇹🇭 Thailand: Bansa / Rehiyon Listahan ng Mga Tanyag na Emoji Leaderboard🇹🇭 Thailand 🇨🇳 China: Bansa / Rehiyon Listahan ng Mga Tanyag na Emoji Leaderboard🇨🇳 China 🇮🇷 Iran: Bansa / Rehiyon Listahan ng Mga Tanyag na Emoji Leaderboard🇮🇷 Iran

Wika Listahan ng Mga Tanyag na Emoji Leaderboard

Wika Listahan ng Mga Tanyag na Emoji Leaderboard | emojiall.com 😘 flying kiss: #5 (5) 10.9432 ❤ pulang puso: #4 (0) 10.9432 🥰 nakangiting mukha na may 3 na puso: #3 (2) 10.9432 💕 dalawang puso: #2 (-1) 10.9432 🤡 payaso: #1 (2) 10.9432 ⚕ simbolong pang-medikal: #5 (0) 10.5019 🙌 nakataas na mga kamay: #4 (4) 10.5019 💜 purple na puso: #3 (3) 10.5019 ❤ pulang puso: #2 (0) 10.5019 👉 backhand ng hintuturo na nakaturo sa kanan: #1 (0) 10.5019 🤭 mukha na nakatakip ang kamay sa bibig: #5 (0) 9.2003 ☯ yin yang: #4 (-1) 9.2003 👍 thumbs up: #3 (1) 9.2003 🤍 puting puso: #2 (-1) 9.2003 ☮ simbolo ng kapayapaan: #1 (1) 9.2003 💙 asul na puso: #5 (3) 8.4209 🥰 nakangiting mukha na may 3 na puso: #4 (0) 8.4209 ☪ star and crescent: #3 (-2) 8.4209 🤍 puting puso: #2 (1) 8.4209 🖤 itim na puso: #1 (1) 8.4209 🙃 baligtad na mukha: #5 (1) 7.1044 🦋 paru-paro: #4 (1) 7.1044 🧸 teddy bear: #3 (1) 7.1044 🥺 nagsusumamo na mukha: #2 (1) 7.1044 🤍 puting puso: #1 (1) 7.1044 😘 flying kiss: #5 (5)😘 ❤ pulang puso: #4 (0)❤ 🥰 nakangiting mukha na may 3 na puso: #3 (2)🥰 💕 dalawang puso: #2 (-1)💕 🤡 payaso: #1 (2)🤡 ⚕ simbolong pang-medikal: #5 (0)⚕ 🙌 nakataas na mga kamay: #4 (4)🙌 💜 purple na puso: #3 (3)💜 ❤ pulang puso: #2 (0)❤ 👉 backhand ng hintuturo na nakaturo sa kanan: #1 (0)👉 🤭 mukha na nakatakip ang kamay sa bibig: #5 (0)🤭 ☯ yin yang: #4 (-1)☯ 👍 thumbs up: #3 (1)👍 🤍 puting puso: #2 (-1)🤍 ☮ simbolo ng kapayapaan: #1 (1)☮ 💙 asul na puso: #5 (3)💙 🥰 nakangiting mukha na may 3 na puso: #4 (0)🥰 ☪ star and crescent: #3 (-2)☪ 🤍 puting puso: #2 (1)🤍 🖤 itim na puso: #1 (1)🖤 🙃 baligtad na mukha: #5 (1)🙃 🦋 paru-paro: #4 (1)🦋 🧸 teddy bear: #3 (1)🧸 🥺 nagsusumamo na mukha: #2 (1)🥺 🤍 puting puso: #1 (1)🤍 Kastila: Wika Listahan ng Mga Tanyag na Emoji LeaderboardKastila Portuges, Internasyonal: Wika Listahan ng Mga Tanyag na Emoji LeaderboardPortuges, Internasyonal Ingles: Wika Listahan ng Mga Tanyag na Emoji LeaderboardIngles Turko: Wika Listahan ng Mga Tanyag na Emoji LeaderboardTurko Thai: Wika Listahan ng Mga Tanyag na Emoji LeaderboardThai

Kasarian Listahan ng Mga Tanyag na Emoji Leaderboard

Kasarian Listahan ng Mga Tanyag na Emoji Leaderboard | emojiall.com 💜 purple na puso: #5 (0) 58.9381 🥺 nagsusumamo na mukha: #4 (0) 58.9381 🖤 itim na puso: #3 (0) 58.9381 🥰 nakangiting mukha na may 3 na puso: #2 (0) 58.9381 🤍 puting puso: #1 (0) 58.9381 🙃 baligtad na mukha: #5 (-1) 41.0619 💜 purple na puso: #4 (4) 41.0619 🖤 itim na puso: #3 (0) 41.0619 🥰 nakangiting mukha na may 3 na puso: #2 (0) 41.0619 🤍 puting puso: #1 (0) 41.0619 💜 purple na puso: #5 (0)💜 🥺 nagsusumamo na mukha: #4 (0)🥺 🖤 itim na puso: #3 (0)🖤 🥰 nakangiting mukha na may 3 na puso: #2 (0)🥰 🤍 puting puso: #1 (0)🤍 🙃 baligtad na mukha: #5 (-1)🙃 💜 purple na puso: #4 (4)💜 🖤 itim na puso: #3 (0)🖤 🥰 nakangiting mukha na may 3 na puso: #2 (0)🥰 🤍 puting puso: #1 (0)🤍 babae: Kasarian Listahan ng Mga Tanyag na Emoji Leaderboardbabae lalaki: Kasarian Listahan ng Mga Tanyag na Emoji Leaderboardlalaki

Saklaw ng Edad Listahan ng Mga Tanyag na Emoji Leaderboard

Saklaw ng Edad Listahan ng Mga Tanyag na Emoji Leaderboard | emojiall.com 💜 purple na puso: #5 (2) 62.2037 🥺 nagsusumamo na mukha: #4 (1) 62.2037 🥰 nakangiting mukha na may 3 na puso: #3 (1) 62.2037 🖤 itim na puso: #2 (0) 62.2037 🤍 puting puso: #1 (0) 62.2037 🥺 nagsusumamo na mukha: #5 (0) 25.8475 ❤ pulang puso: #4 (0) 25.8475 🖤 itim na puso: #3 (0) 25.8475 🥰 nakangiting mukha na may 3 na puso: #2 (0) 25.8475 🤍 puting puso: #1 (0) 25.8475 🙌 nakataas na mga kamay: #5 (6) 6.4615 😘 flying kiss: #4 (4) 6.4615 🖤 itim na puso: #3 (1) 6.4615 🤍 puting puso: #2 (0) 6.4615 🥰 nakangiting mukha na may 3 na puso: #1 (0) 6.4615 ❤ pulang puso: #5 (0) 3.4340 🤗 nangyayakap: #4 (12) 3.4340 😘 flying kiss: #3 (0) 3.4340 🤍 puting puso: #2 (0) 3.4340 🥰 nakangiting mukha na may 3 na puso: #1 (0) 3.4340 💕 dalawang puso: #5 (-1) 1.5227 😘 flying kiss: #4 (1) 1.5227 🤗 nangyayakap: #3 (8) 1.5227 ❤ pulang puso: #2 (0) 1.5227 🥰 nakangiting mukha na may 3 na puso: #1 (0) 1.5227 💜 purple na puso: #5 (2)💜 🥺 nagsusumamo na mukha: #4 (1)🥺 🥰 nakangiting mukha na may 3 na puso: #3 (1)🥰 🖤 itim na puso: #2 (0)🖤 🤍 puting puso: #1 (0)🤍 🥺 nagsusumamo na mukha: #5 (0)🥺 ❤ pulang puso: #4 (0)❤ 🖤 itim na puso: #3 (0)🖤 🥰 nakangiting mukha na may 3 na puso: #2 (0)🥰 🤍 puting puso: #1 (0)🤍 🙌 nakataas na mga kamay: #5 (6)🙌 😘 flying kiss: #4 (4)😘 🖤 itim na puso: #3 (1)🖤 🤍 puting puso: #2 (0)🤍 🥰 nakangiting mukha na may 3 na puso: #1 (0)🥰 ❤ pulang puso: #5 (0)❤ 🤗 nangyayakap: #4 (12)🤗 😘 flying kiss: #3 (0)😘 🤍 puting puso: #2 (0)🤍 🥰 nakangiting mukha na may 3 na puso: #1 (0)🥰 💕 dalawang puso: #5 (-1)💕 😘 flying kiss: #4 (1)😘 🤗 nangyayakap: #3 (8)🤗 ❤ pulang puso: #2 (0)❤ 🥰 nakangiting mukha na may 3 na puso: #1 (0)🥰 18-24: Saklaw ng Edad Listahan ng Mga Tanyag na Emoji Leaderboard18-24 25-34: Saklaw ng Edad Listahan ng Mga Tanyag na Emoji Leaderboard25-34 35-44: Saklaw ng Edad Listahan ng Mga Tanyag na Emoji Leaderboard35-44 45-54: Saklaw ng Edad Listahan ng Mga Tanyag na Emoji Leaderboard45-54 55-64: Saklaw ng Edad Listahan ng Mga Tanyag na Emoji Leaderboard55-64

Gusto ng Numero Listahan ng Mga Tanyag na Emoji Leaderboard

Gusto ng Numero Listahan ng Mga Tanyag na Emoji Leaderboard | emojiall.com 👍 thumbs up, Kasalukuyang Ranggo: 1 🥶 malamig na mukha, Kasalukuyang Ranggo: 2 🇨🇳 bandila: China, Kasalukuyang Ranggo: 3 😂 mukhang naiiyak sa tuwa, Kasalukuyang Ranggo: 4 👆 backhand ng hintuturo na nakaturo sa itaas, Kasalukuyang Ranggo: 5 👍 thumbs up, Kasalukuyang Ranggo: 1👍 🥶 malamig na mukha, Kasalukuyang Ranggo: 2🥶 🇨🇳 bandila: China, Kasalukuyang Ranggo: 3🇨🇳 😂 mukhang naiiyak sa tuwa, Kasalukuyang Ranggo: 4😂 👆 backhand ng hintuturo na nakaturo sa itaas, Kasalukuyang Ranggo: 5👆 2,065 1,820 1,753 1,609 1,517 # 1 # 2 # 3 # 4 # 5

Keyword Listahan ng Mga Tanyag na Emoji Leaderboard

Keyword Listahan ng Mga Tanyag na Emoji Leaderboard | emojiall.com " - Ang Ulong pagk, Kasalukuyang Ranggo: 1 Ano ang sinasagi, Kasalukuyang Ranggo: 2 butiki, Kasalukuyang Ranggo: 3 Hari, Kasalukuyang Ranggo: 4 Masaya, Kasalukuyang Ranggo: 5 - Ang Ulong pagk, Kasalukuyang Ranggo: 1- Ang Ulong pagk Ano ang sinasagi, Kasalukuyang Ranggo: 2Ano ang sinasagi butiki, Kasalukuyang Ranggo: 3butiki Hari, Kasalukuyang Ranggo: 4Hari Masaya, Kasalukuyang Ranggo: 5Masaya 100 0.00 0.00 0.00 0.00 # 1 # 2 # 3 # 4 # 5

Kategorya Listahan ng Mga Tanyag na Emoji Leaderboard

Kategorya Listahan ng Mga Tanyag na Emoji Leaderboard | emojiall.com 🙃 baligtad na mukha: #5 (1) 45.6168 ❤ pulang puso: #4 (1) 45.6168 🖤 itim na puso: #3 (0) 45.6168 🥰 nakangiting mukha na may 3 na puso: #2 (0) 45.6168 🤍 puting puso: #1 (0) 45.6168 ♓ Pisces: #5 (-1) 13.7026 ♈ Aries: #4 (2) 13.7026 ✔ malaking tsek: #3 (0) 13.7026 ☯ yin yang: #2 (0) 13.7026 ☪ star and crescent: #1 (0) 13.7026 🤘 rock ’n’ roll: #5 (2) 13.3273 🙌 nakataas na mga kamay: #4 (1) 13.3273 👍 thumbs up: #3 (-1) 13.3273 🖕 hinlalato: #2 (1) 13.3273 🤞 naka-cross na mga daliri: #1 (0) 13.3273 🌹 rosas: #5 (-3) 7.3166 🌸 cherry blossom: #4 (2) 7.3166 🍀 four-leaf clover: #3 (2) 7.3166 🥀 nalantang bulaklak: #2 (1) 7.3166 🦋 paru-paro: #1 (0) 7.3166 🔐 nakasarang kandado na may susi: #5 (-1) 6.1640 💍 singsing: #4 (2) 6.1640 👑 korona: #3 (0) 6.1640 🚬 sigarilyo: #2 (0) 6.1640 🔫 water gun: #1 (0) 6.1640 🙃 baligtad na mukha: #5 (1)🙃 ❤ pulang puso: #4 (1)❤ 🖤 itim na puso: #3 (0)🖤 🥰 nakangiting mukha na may 3 na puso: #2 (0)🥰 🤍 puting puso: #1 (0)🤍 ♓ Pisces: #5 (-1)♓ ♈ Aries: #4 (2)♈ ✔ malaking tsek: #3 (0)✔ ☯ yin yang: #2 (0)☯ ☪ star and crescent: #1 (0)☪ 🤘 rock ’n’ roll: #5 (2)🤘 🙌 nakataas na mga kamay: #4 (1)🙌 👍 thumbs up: #3 (-1)👍 🖕 hinlalato: #2 (1)🖕 🤞 naka-cross na mga daliri: #1 (0)🤞 🌹 rosas: #5 (-3)🌹 🌸 cherry blossom: #4 (2)🌸 🍀 four-leaf clover: #3 (2)🍀 🥀 nalantang bulaklak: #2 (1)🥀 🦋 paru-paro: #1 (0)🦋 🔐 nakasarang kandado na may susi: #5 (-1)🔐 💍 singsing: #4 (2)💍 👑 korona: #3 (0)👑 🚬 sigarilyo: #2 (0)🚬 🔫 water gun: #1 (0)🔫 😂 Smileys at Emosyon: Kategorya Listahan ng Mga Tanyag na Emoji Leaderboard😂 Smileys at Emosyon 🛑 Simbolo: Kategorya Listahan ng Mga Tanyag na Emoji Leaderboard🛑 Simbolo 👌 Tao at Katawan: Kategorya Listahan ng Mga Tanyag na Emoji Leaderboard👌 Tao at Katawan 🐵 Hayop at Kalikasan: Kategorya Listahan ng Mga Tanyag na Emoji Leaderboard🐵 Hayop at Kalikasan ⌚ Bagay: Kategorya Listahan ng Mga Tanyag na Emoji Leaderboard⌚ Bagay