Pag-andar Menu

Mga kategorya

kulay ng balat

istilo ng buhok

kasarian

Damdamin

Bersyon

Pilipino: Araw-araw

Pilipino: Araw-araw | emojiall.com 🤬 mukha na may mga simbolo sa bibig, Kasalukuyang Ranggo: 1 (1) 😨 natatakot, Kasalukuyang Ranggo: 2 (12) ☹ nakasimangot, Kasalukuyang Ranggo: 3 (20) 🎼 musical score, Kasalukuyang Ranggo: 4 (20) 🇸🇬 bandila: Singapore, Kasalukuyang Ranggo: 5 (-4) 🤬 mukha na may mga simbolo sa bibig, Kasalukuyang Ranggo: 1 (1)🤬 😨 natatakot, Kasalukuyang Ranggo: 2 (12)😨 ☹ nakasimangot, Kasalukuyang Ranggo: 3 (20)☹ 🎼 musical score, Kasalukuyang Ranggo: 4 (20)🎼 🇸🇬 bandila: Singapore, Kasalukuyang Ranggo: 5 (-4)🇸🇬 100 71.43 71.43 71.43 57.14 # 1 # 2 # 3 # 4 # 5

Pilipino: Lingguhan

Pilipino: Lingguhan | emojiall.com 🇸🇬 bandila: Singapore, Kasalukuyang Ranggo: 1 (7) 🤬 mukha na may mga simbolo sa bibig, Kasalukuyang Ranggo: 2 (-1) 👏🏾 pumapalakpak: katamtamang dark na kulay ng balat, Kasalukuyang Ranggo: 3 (86) ☹ nakasimangot, Kasalukuyang Ranggo: 4 (28) 🏫 paaralan, Kasalukuyang Ranggo: 5 (-1) 🇸🇬 bandila: Singapore, Kasalukuyang Ranggo: 1 (7)🇸🇬 🤬 mukha na may mga simbolo sa bibig, Kasalukuyang Ranggo: 2 (-1)🤬 👏🏾 pumapalakpak: katamtamang dark na kulay ng balat, Kasalukuyang Ranggo: 3 (86)👏🏾 ☹ nakasimangot, Kasalukuyang Ranggo: 4 (28)☹ 🏫 paaralan, Kasalukuyang Ranggo: 5 (-1)🏫 100 86.67 75.56 68.89 62.22 # 1 # 2 # 3 # 4 # 5

Pilipino: Buwanang

Pilipino: Buwanang | emojiall.com 🇸🇬 bandila: Singapore, Kasalukuyang Ranggo: 1 (43) 🤍 puting puso, Kasalukuyang Ranggo: 2 (12) 💛 dilaw na puso, Kasalukuyang Ranggo: 3 (5) 🙃 baligtad na mukha, Kasalukuyang Ranggo: 4 (-2) 😀 mukhang nakangiti, Kasalukuyang Ranggo: 5 (40) 🇸🇬 bandila: Singapore, Kasalukuyang Ranggo: 1 (43)🇸🇬 🤍 puting puso, Kasalukuyang Ranggo: 2 (12)🤍 💛 dilaw na puso, Kasalukuyang Ranggo: 3 (5)💛 🙃 baligtad na mukha, Kasalukuyang Ranggo: 4 (-2)🙃 😀 mukhang nakangiti, Kasalukuyang Ranggo: 5 (40)😀 100 40.24 35.98 32.32 32.32 # 1 # 2 # 3 # 4 # 5

Pilipino: Taun-taon

Pilipino: Taun-taon | emojiall.com 😀 mukhang nakangiti, Kasalukuyang Ranggo: 1 (71) 🇸🇬 bandila: Singapore, Kasalukuyang Ranggo: 2 (71) 🙃 baligtad na mukha, Kasalukuyang Ranggo: 3 (17) 🤬 mukha na may mga simbolo sa bibig, Kasalukuyang Ranggo: 4 (-2) 😍 nakangiti nang may hugis-pusong mga mata, Kasalukuyang Ranggo: 5 (26) 😀 mukhang nakangiti, Kasalukuyang Ranggo: 1 (71)😀 🇸🇬 bandila: Singapore, Kasalukuyang Ranggo: 2 (71)🇸🇬 🙃 baligtad na mukha, Kasalukuyang Ranggo: 3 (17)🙃 🤬 mukha na may mga simbolo sa bibig, Kasalukuyang Ranggo: 4 (-2)🤬 😍 nakangiti nang may hugis-pusong mga mata, Kasalukuyang Ranggo: 5 (26)😍 100 84.77 69.55 69.14 61.73 # 1 # 2 # 3 # 4 # 5

Bansa / Rehiyon

Bansa / Rehiyon | emojiall.com 😅 nakangising mukha na may pawis: #5 (-2) 11.6890 ❤ pulang puso: #4 (-2) 11.6890 🤤 naglalaway: #3 (1) 11.6890 🎑 moon viewing ceremony: #2 (866) 11.6890 🥮 moon cake: #1 (611) 11.6890 🦋 paru-paro: #5 (1) 9.0551 ✈︎ eroplano: #4 (11) 9.0551 😶‍🌫️ mukhang nasa ulap: #3 (146) 9.0551 🛐 sambahan: #2 (1) 9.0551 ❤️‍🔥 pusong nasa apoy: #1 (0) 9.0551 🧸 teddy bear: #5 (1) 7.7991 ❤️‍🔥 pusong nasa apoy: #4 (1) 7.7991 🥲 mukhang nakangiti na may luha: #3 (0) 7.7991 🤍 puting puso: #2 (0) 7.7991 🥺 nagsusumamo na mukha: #1 (0) 7.7991 ❤️‍🔥 pusong nasa apoy: #5 (0) 6.3121 ∞ infinity sign: #4 (0) 6.3121 🥺 nagsusumamo na mukha: #3 (-2) 6.3121 🤌 pakurot na daliri: #2 (0) 6.3121 🖕 hinlalato: #1 (2) 6.3121 🤍 puting puso: #5 (-1) 5.8150 ✈︎ eroplano: #4 (5) 5.8150 ❤️‍🔥 pusong nasa apoy: #3 (-2) 5.8150 🥰 nakangiting mukha na may 3 na puso: #2 (0) 5.8150 🥺 nagsusumamo na mukha: #1 (4) 5.8150 😅 nakangising mukha na may pawis: #5 (-2)😅 ❤ pulang puso: #4 (-2)❤ 🤤 naglalaway: #3 (1)🤤 🎑 moon viewing ceremony: #2 (866)🎑 🥮 moon cake: #1 (611)🥮 🦋 paru-paro: #5 (1)🦋 ✈︎ eroplano: #4 (11)✈︎ 😶‍🌫️ mukhang nasa ulap: #3 (146)😶‍🌫️ 🛐 sambahan: #2 (1)🛐 ❤️‍🔥 pusong nasa apoy: #1 (0)❤️‍🔥 🧸 teddy bear: #5 (1)🧸 ❤️‍🔥 pusong nasa apoy: #4 (1)❤️‍🔥 🥲 mukhang nakangiti na may luha: #3 (0)🥲 🤍 puting puso: #2 (0)🤍 🥺 nagsusumamo na mukha: #1 (0)🥺 ❤️‍🔥 pusong nasa apoy: #5 (0)❤️‍🔥 ∞ infinity sign: #4 (0)∞ 🥺 nagsusumamo na mukha: #3 (-2)🥺 🤌 pakurot na daliri: #2 (0)🤌 🖕 hinlalato: #1 (2)🖕 🤍 puting puso: #5 (-1)🤍 ✈︎ eroplano: #4 (5)✈︎ ❤️‍🔥 pusong nasa apoy: #3 (-2)❤️‍🔥 🥰 nakangiting mukha na may 3 na puso: #2 (0)🥰 🥺 nagsusumamo na mukha: #1 (4)🥺 🇨🇳 China: Bansa / Rehiyon🇨🇳 China 🇧🇷 Brazil: Bansa / Rehiyon🇧🇷 Brazil 🇹🇭 Thailand: Bansa / Rehiyon🇹🇭 Thailand 🇮🇷 Iran: Bansa / Rehiyon🇮🇷 Iran 🇹🇷 Turkey: Bansa / Rehiyon🇹🇷 Turkey

Wika

Wika | emojiall.com ❣️ malaking tandang padamdam na hugis-puso: #5 (14) 13.9029 🥺 nagsusumamo na mukha: #4 (18) 13.9029 😏 nakangisi: #3 (2) 13.9029 🥰 nakangiting mukha na may 3 na puso: #2 (2) 13.9029 🛐 sambahan: #1 (11) 13.9029 🚬 sigarilyo: #5 (1) 9.1949 ❤ pulang puso: #4 (-1) 9.1949 🤤 naglalaway: #3 (-1) 9.1949 🎑 moon viewing ceremony: #2 (769) 9.1949 🥮 moon cake: #1 (561) 9.1949 🦋 paru-paro: #5 (1) 7.9888 😶‍🌫️ mukhang nasa ulap: #4 (153) 7.9888 ✈︎ eroplano: #3 (12) 7.9888 🛐 sambahan: #2 (1) 7.9888 ❤️‍🔥 pusong nasa apoy: #1 (0) 7.9888 🧸 teddy bear: #5 (1) 6.6691 ❤️‍🔥 pusong nasa apoy: #4 (1) 6.6691 🥲 mukhang nakangiti na may luha: #3 (0) 6.6691 🤍 puting puso: #2 (0) 6.6691 🥺 nagsusumamo na mukha: #1 (0) 6.6691 ❤️‍🔥 pusong nasa apoy: #5 (0) 6.3633 ∞ infinity sign: #4 (0) 6.3633 🖕 hinlalato: #3 (0) 6.3633 🤌 pakurot na daliri: #2 (0) 6.3633 🥺 nagsusumamo na mukha: #1 (0) 6.3633 ❣️ malaking tandang padamdam na hugis-puso: #5 (14)❣️ 🥺 nagsusumamo na mukha: #4 (18)🥺 😏 nakangisi: #3 (2)😏 🥰 nakangiting mukha na may 3 na puso: #2 (2)🥰 🛐 sambahan: #1 (11)🛐 🚬 sigarilyo: #5 (1)🚬 ❤ pulang puso: #4 (-1)❤ 🤤 naglalaway: #3 (-1)🤤 🎑 moon viewing ceremony: #2 (769)🎑 🥮 moon cake: #1 (561)🥮 🦋 paru-paro: #5 (1)🦋 😶‍🌫️ mukhang nasa ulap: #4 (153)😶‍🌫️ ✈︎ eroplano: #3 (12)✈︎ 🛐 sambahan: #2 (1)🛐 ❤️‍🔥 pusong nasa apoy: #1 (0)❤️‍🔥 🧸 teddy bear: #5 (1)🧸 ❤️‍🔥 pusong nasa apoy: #4 (1)❤️‍🔥 🥲 mukhang nakangiti na may luha: #3 (0)🥲 🤍 puting puso: #2 (0)🤍 🥺 nagsusumamo na mukha: #1 (0)🥺 ❤️‍🔥 pusong nasa apoy: #5 (0)❤️‍🔥 ∞ infinity sign: #4 (0)∞ 🖕 hinlalato: #3 (0)🖕 🤌 pakurot na daliri: #2 (0)🤌 🥺 nagsusumamo na mukha: #1 (0)🥺 Kastila: WikaKastila Intsik, Pinasimple: WikaIntsik, Pinasimple Portuges, Internasyonal: WikaPortuges, Internasyonal Thai: WikaThai Persian: WikaPersian

Kasarian

Kasarian | emojiall.com 🙃 baligtad na mukha: #5 (0) 61.2130 🤍 puting puso: #4 (-2) 61.2130 🥰 nakangiting mukha na may 3 na puso: #3 (1) 61.2130 ❤️‍🔥 pusong nasa apoy: #2 (1) 61.2130 🥺 nagsusumamo na mukha: #1 (0) 61.2130 😏 nakangisi: #5 (2) 38.7870 ❤️‍🔥 pusong nasa apoy: #4 (0) 38.7870 🤍 puting puso: #3 (-1) 38.7870 🥰 nakangiting mukha na may 3 na puso: #2 (1) 38.7870 🥺 nagsusumamo na mukha: #1 (0) 38.7870 🙃 baligtad na mukha: #5 (0)🙃 🤍 puting puso: #4 (-2)🤍 🥰 nakangiting mukha na may 3 na puso: #3 (1)🥰 ❤️‍🔥 pusong nasa apoy: #2 (1)❤️‍🔥 🥺 nagsusumamo na mukha: #1 (0)🥺 😏 nakangisi: #5 (2)😏 ❤️‍🔥 pusong nasa apoy: #4 (0)❤️‍🔥 🤍 puting puso: #3 (-1)🤍 🥰 nakangiting mukha na may 3 na puso: #2 (1)🥰 🥺 nagsusumamo na mukha: #1 (0)🥺 babae: Kasarianbabae lalaki: Kasarianlalaki

Saklaw ng Edad

Saklaw ng Edad | emojiall.com 😏 nakangisi: #5 (1) 60.2974 🥰 nakangiting mukha na may 3 na puso: #4 (5) 60.2974 🤍 puting puso: #3 (-1) 60.2974 ❤️‍🔥 pusong nasa apoy: #2 (1) 60.2974 🥺 nagsusumamo na mukha: #1 (0) 60.2974 🙃 baligtad na mukha: #5 (0) 26.1545 ❤️‍🔥 pusong nasa apoy: #4 (-1) 26.1545 🤍 puting puso: #3 (-1) 26.1545 🥰 nakangiting mukha na may 3 na puso: #2 (2) 26.1545 🥺 nagsusumamo na mukha: #1 (0) 26.1545 ❤️‍🔥 pusong nasa apoy: #5 (2) 7.8957 🙄 itinitirik ang mga mata: #4 (17) 7.8957 🤍 puting puso: #3 (-1) 7.8957 🥰 nakangiting mukha na may 3 na puso: #2 (1) 7.8957 🥺 nagsusumamo na mukha: #1 (0) 7.8957 🤍 puting puso: #5 (-1) 3.9970 😘 flying kiss: #4 (-1) 3.9970 😏 nakangisi: #3 (4) 3.9970 🥰 nakangiting mukha na may 3 na puso: #2 (0) 3.9970 🥺 nagsusumamo na mukha: #1 (0) 3.9970 🙌 nakataas na mga kamay: #5 (0) 1.3237 🙃 baligtad na mukha: #4 (2) 1.3237 🤍 puting puso: #3 (4) 1.3237 🥺 nagsusumamo na mukha: #2 (-1) 1.3237 🥰 nakangiting mukha na may 3 na puso: #1 (1) 1.3237 😏 nakangisi: #5 (1)😏 🥰 nakangiting mukha na may 3 na puso: #4 (5)🥰 🤍 puting puso: #3 (-1)🤍 ❤️‍🔥 pusong nasa apoy: #2 (1)❤️‍🔥 🥺 nagsusumamo na mukha: #1 (0)🥺 🙃 baligtad na mukha: #5 (0)🙃 ❤️‍🔥 pusong nasa apoy: #4 (-1)❤️‍🔥 🤍 puting puso: #3 (-1)🤍 🥰 nakangiting mukha na may 3 na puso: #2 (2)🥰 🥺 nagsusumamo na mukha: #1 (0)🥺 ❤️‍🔥 pusong nasa apoy: #5 (2)❤️‍🔥 🙄 itinitirik ang mga mata: #4 (17)🙄 🤍 puting puso: #3 (-1)🤍 🥰 nakangiting mukha na may 3 na puso: #2 (1)🥰 🥺 nagsusumamo na mukha: #1 (0)🥺 🤍 puting puso: #5 (-1)🤍 😘 flying kiss: #4 (-1)😘 😏 nakangisi: #3 (4)😏 🥰 nakangiting mukha na may 3 na puso: #2 (0)🥰 🥺 nagsusumamo na mukha: #1 (0)🥺 🙌 nakataas na mga kamay: #5 (0)🙌 🙃 baligtad na mukha: #4 (2)🙃 🤍 puting puso: #3 (4)🤍 🥺 nagsusumamo na mukha: #2 (-1)🥺 🥰 nakangiting mukha na may 3 na puso: #1 (1)🥰 18-24: Saklaw ng Edad18-24 25-34: Saklaw ng Edad25-34 35-44: Saklaw ng Edad35-44 45-54: Saklaw ng Edad45-54 55-64: Saklaw ng Edad55-64

Gusto ng Numero

Gusto ng Numero | emojiall.com ↖ pataas na pakaliwang arrow, Kasalukuyang Ranggo: 1 ↗️ pataas na pakanan na arrow, Kasalukuyang Ranggo: 2 ↗︎ pataas na pakanan na arrow, Kasalukuyang Ranggo: 3 ↙️ pababang pakaliwang arrow, Kasalukuyang Ranggo: 4 ↘ pababang pakanan na arrow, Kasalukuyang Ranggo: 5 ↖ pataas na pakaliwang arrow, Kasalukuyang Ranggo: 1↖ ↗️ pataas na pakanan na arrow, Kasalukuyang Ranggo: 2↗️ ↗︎ pataas na pakanan na arrow, Kasalukuyang Ranggo: 3↗︎ ↙️ pababang pakaliwang arrow, Kasalukuyang Ranggo: 4↙️ ↘ pababang pakanan na arrow, Kasalukuyang Ranggo: 5↘ 14,039 7,108 6,920 4,708 4,198 # 1 # 2 # 3 # 4 # 5

Keyword

Keyword | emojiall.com " 🍯💦, Kasalukuyang Ranggo: 1 Disapointed, Kasalukuyang Ranggo: 2 Exited, Kasalukuyang Ranggo: 3 galit, Kasalukuyang Ranggo: 4 Happy, Kasalukuyang Ranggo: 5 🍯💦, Kasalukuyang Ranggo: 1🍯💦 Disapointed, Kasalukuyang Ranggo: 2Disapointed Exited, Kasalukuyang Ranggo: 3Exited galit, Kasalukuyang Ranggo: 4galit Happy, Kasalukuyang Ranggo: 5Happy 100 100 100 100 100 # 1 # 2 # 3 # 4 # 5

Kategorya

Kategorya | emojiall.com 😏 nakangisi: #5 (0) 51.1297 🙃 baligtad na mukha: #4 (0) 51.1297 🥰 nakangiting mukha na may 3 na puso: #3 (0) 51.1297 🤍 puting puso: #2 (0) 51.1297 🥺 nagsusumamo na mukha: #1 (0) 51.1297 🙌 nakataas na mga kamay: #5 (-2) 15.2101 🤟 love-you gesture: #4 (1) 15.2101 🤞 naka-cross na mga daliri: #3 (1) 15.2101 🖕 hinlalato: #2 (-1) 15.2101 🤌 pakurot na daliri: #1 (1) 15.2101 ⚕ simbolong pang-medikal: #5 (1) 7.2875 ✔ malaking tsek: #4 (4) 7.2875 🔞 bawal ang hindi pa disiotso: #3 (0) 7.2875 ↖ pataas na pakaliwang arrow: #2 (-1) 7.2875 🛐 sambahan: #1 (1) 7.2875 🍀 four-leaf clover: #5 (0) 6.9906 🌹 rosas: #4 (-1) 6.9906 🍃 dahong nililipad ng hangin: #3 (4) 6.9906 🥀 nalantang bulaklak: #2 (0) 6.9906 🦋 paru-paro: #1 (0) 6.9906 💍 singsing: #5 (0) 6.0579 🔫 water gun: #4 (-3) 6.0579 🗿 moai: #3 (0) 6.0579 🚬 sigarilyo: #2 (0) 6.0579 📍 bilog na pushpin: #1 (3) 6.0579 😏 nakangisi: #5 (0)😏 🙃 baligtad na mukha: #4 (0)🙃 🥰 nakangiting mukha na may 3 na puso: #3 (0)🥰 🤍 puting puso: #2 (0)🤍 🥺 nagsusumamo na mukha: #1 (0)🥺 🙌 nakataas na mga kamay: #5 (-2)🙌 🤟 love-you gesture: #4 (1)🤟 🤞 naka-cross na mga daliri: #3 (1)🤞 🖕 hinlalato: #2 (-1)🖕 🤌 pakurot na daliri: #1 (1)🤌 ⚕ simbolong pang-medikal: #5 (1)⚕ ✔ malaking tsek: #4 (4)✔ 🔞 bawal ang hindi pa disiotso: #3 (0)🔞 ↖ pataas na pakaliwang arrow: #2 (-1)↖ 🛐 sambahan: #1 (1)🛐 🍀 four-leaf clover: #5 (0)🍀 🌹 rosas: #4 (-1)🌹 🍃 dahong nililipad ng hangin: #3 (4)🍃 🥀 nalantang bulaklak: #2 (0)🥀 🦋 paru-paro: #1 (0)🦋 💍 singsing: #5 (0)💍 🔫 water gun: #4 (-3)🔫 🗿 moai: #3 (0)🗿 🚬 sigarilyo: #2 (0)🚬 📍 bilog na pushpin: #1 (3)📍 😂 Smileys at Emosyon: Kategorya😂 Smileys at Emosyon 👌 Tao at Katawan: Kategorya👌 Tao at Katawan 🛑 Simbolo: Kategorya🛑 Simbolo 🐵 Hayop at Kalikasan: Kategorya🐵 Hayop at Kalikasan ⌚ Bagay: Kategorya⌚ Bagay