זו רשימה של כל קטגוריות האימוג'י, כולל 10 קטגוריות עיקריות וכ- 100 קטגוריות משנה. מספר האימוג'ים הכלולים בכל שם קטגוריה מוצג אחרי שם הקטגוריה. לחץ על שם הקטגוריה כדי להיכנס לדף הקטגוריה כדי להציג את האימוג'י הכלול.

תרשים עוגה של מספר האימוג'ים הנכללים בכל קטגוריה ראשית

תרשים עוגה של מספר האימוג'ים הנכללים בכל קטגוריה ראשית תרשים עוגה של מספר האימוג'ים הנכללים בכל קטגוריה ראשית

עוד: