מידע Unicode(שימוש מתקדם)

Emoji: עותק
משמעות: מטוס
נקודת קוד: U+2708 עותק
גרסת יוניקוד: 1.1 (1993-06)
גרסת אמוג'י: ללא
סוג שדה:
קוד קצר: :airplane: עותק
יוניקוד שם: AIRPLANE
סטטוס מוסמך: 🟣 לא מוסמך (ראה גם 🟢 מוסמך באופן מלא Emoji: ✈️ - 2708 FE0F)
סגנון אמוג'י המוגדר כברירת מחדל: טֶקסט
רמת אימוג'י: רמה 1
סטטוס עריכת אמוג'י: ללא
מקורות אמוג'י: z (Zapf Dingbats) + a (ARIB) + j (Japanese carriers) + w (Wingdings & Webdings)
תכונה:
רצפי וריאציה של אמוג'י: ✔ בסיס
עוד סוג: ✈︎ (2708 FE0E סגנון טקסט)
✈️ (2708 FE0F סגנון אמוג'י)
קטגוריות: 🚌 נסיעות ומקומות
תת קטגוריות: ✈️ תחבורה אווירית
UTF-8: E29C88
נקודה: ALT+9992
Unicode Block: דינגטס
כותרת משנה של Unicode: שונות
רֶגֶשׁ: שלילי: 3.85% חִיוּבִי: 33.4% ניטראלי: 62.76% אֵמוּן:0.295±0.0199

👨‍💻מידע בסיסי

הצעה (איך נולד אימוג'י ?)

האימוג'י ✈ נגזר מהצעה L2/13‑207(2013), L2/14‑093(2014). להלן התוכן המפורט של ההצעה, כולל מספר ההצעה, השם, והתיקים המפורטים. ההצעה המכילה ✈ אושרה על ידי Unicode Consortium ושוחררה כגרסת Emoji בשנת .

Emojiהצעה 1

מספר ההצעה: L2/13‑207
שם ההצעה: Which characters should have emoji-style by default?
הצעה מאת: Mark Davis
הצעה שנה: 2013
הצעת אמוג'י: 41 Emoji: ☠️, ❣️, ❤️, ✌️, ✌🏿 עוד...
קובץ ההצעה:

Emojiהצעה 2

מספר ההצעה: L2/14‑093
שם ההצעה: Working Draft UTR #51, Unicode Emoji (snapshot)
הצעה מאת: Mark Davis, Peter Edberg
הצעה שנה: 2014
הצעת אמוג'י: 26 Emoji: ❣️, ❤️, ✌️, ✌🏿, ✍️ עוד...
קובץ ההצעה:

כיצד ליצור את האמוג'י המבוקש שלך?

איך נולד אימוג'י חדש? ראשית, משתמשים מגישים את הצעת האימוג'י שלהם לקונסורציום יוניקוד, ולבסוף קונסורציום יוניקוד מחליט אם לאמץ את ההצעה. אם ההצעה תעבור, האימוג'י שתכננתם יהיה זמין בשנה הבאה בהקדם האפשרי. יש תהליך שלם ותקני להגשת הצעות אימוג'י, הדורש ממך מספיק סבלנות ויכולת. אתה יכול להשתמש בהצעות שלעיל כדוגמאות. עיין בהם כדי להציע את הצעת האמוג'י שלך. לחץ כאן ל הגשת הצעות אימוג'י (אנגלית), כך שאתה והאימוג'י שיצרת יירשמו גם בהיסטוריה.

רשימה של כל שאר הצעות האימוג'י

ציר הזמן של Emoji Evolution