מידע Unicode(שימוש מתקדם)

Emoji: עותק
משמעות: סימן קריאה אדום
נקודת קוד: U+2757 עותק
גרסת יוניקוד: 5.2 (2019-10-01)
גרסת אמוג'י: 1.0 (2015-06-09)
סוג שדה: אמוג'י בסיסי
קוד קצר: :exclamation: עותק
יוניקוד שם: HEAVY EXCLAMATION MARK SYMBOL
סטטוס מוסמך: 🟢 מוסמך באופן מלא
סגנון אמוג'י המוגדר כברירת מחדל: אמוג'י
רמת אימוג'י: רמה 1
סטטוס עריכת אמוג'י: ללא
מקורות אמוג'י: j (Japanese carriers)
תכונה:
רצפי וריאציה של אמוג'י: ✔ בסיס
עוד סוג: ❗︎ (2757 FE0E סגנון טקסט)
❗️ (2757 FE0F סגנון אמוג'י)
קטגוריות: 🛑 סמלים
תת קטגוריות: ‼ פיסוק
UTF-8: E29D97
נקודה: ALT+10071
Unicode Block: דינגטס
כותרת משנה של Unicode: שונות
רֶגֶשׁ: שלילי: 13.04% חִיוּבִי: 24.95% ניטראלי: 62.01% אֵמוּן:0.119±0.0033

👨‍💻מידע בסיסי

הצעה (איך נולד אימוג'י ?)

האימוג'י ❗ נגזר מהצעה L2/07‑257(2007), L2/09‑026(2009). להלן התוכן המפורט של ההצעה, כולל מספר ההצעה, השם, והתיקים המפורטים. ההצעה המכילה ❗ אושרה על ידי Unicode Consortium ושוחררה כגרסת Emoji 1.0 בשנת 2015-06-09.

Emojiהצעה 1

מספר ההצעה: L2/07‑257
שם ההצעה: Working Draft Proposal for Encoding Emoji Symbols (Associated tables in ZIP file)
הצעה מאת: Kat Momoi, Mark Davis, Markus Scherer
הצעה שנה: 2007
הצעת אמוג'י: 753 Emoji: 😃, 😄, 😁, 😆, 😅 עוד...
קובץ ההצעה:

Emojiהצעה 2

מספר ההצעה: L2/09‑026
שם ההצעה: Emoji Symbols Proposed for New Encoding
הצעה מאת: Markus Scherer, Mark Davis, Kat Momoi, Darick Tong (Google Inc.), Yasuo Kida, Peter Edberg (Apple Inc.)
הצעה שנה: 2009
הצעת אמוג'י: 753 Emoji: 😃, 😄, 😁, 😆, 😅 עוד...
קובץ ההצעה:

כיצד ליצור את האמוג'י המבוקש שלך?

איך נולד אימוג'י חדש? ראשית, משתמשים מגישים את הצעת האימוג'י שלהם לקונסורציום יוניקוד, ולבסוף קונסורציום יוניקוד מחליט אם לאמץ את ההצעה. אם ההצעה תעבור, האימוג'י שתכננתם יהיה זמין בשנה הבאה בהקדם האפשרי. יש תהליך שלם ותקני להגשת הצעות אימוג'י, הדורש ממך מספיק סבלנות ויכולת. אתה יכול להשתמש בהצעות שלעיל כדוגמאות. עיין בהם כדי להציע את הצעת האמוג'י שלך. לחץ כאן ל הגשת הצעות אימוג'י (אנגלית), כך שאתה והאימוג'י שיצרת יירשמו גם בהיסטוריה.

רשימה של כל שאר הצעות האימוג'י

ציר הזמן של Emoji Evolution