זוהי רשימה של אמוג'י שסגנון האימוג'י המוגדר כברירת מחדל הוא אמוג'י, כולל סמל אמוג'י, שם קצר ונקודת קוד.לחיצה על קישור האימוג'י והשם הקצר יכולה לפתוח את דף ההקדמה לאימוג'י, להציג מידע כגון תיאור ודוגמה, ותוכל גם להעתיק את האימוג'י בלחיצה אחת כדי להדביק אותו במקום אחר. לחיצה על קישור נקודת הקוד לצפייה בדף המידע של Unicode של האימוג'י, כולל תמונות ברזולוציה גבוהה ותמונות וקטוריות המסופקות על ידי מספר ספקים.מדריך למשתמש: מה זה סגנון אמוג'י המוגדר כברירת מחדל

סמל אמוג'י נקודת קוד
⌚ שעון יד 231A
⌚︎ שעון יד 231A FE0E
⌚️ שעון יד 231A FE0F
⌛ שעון חול 231B
⌛︎ שעון חול 231B FE0E
⌛️ שעון חול 231B FE0F
⏩ לחצן הרצה קדימה 23E9
⏩︎ לחצן הרצה קדימה 23E9 FE0E
⏩️ לחצן הרצה קדימה 23E9 FE0F
⏪ לחצן הרצה לאחור 23EA
⏪︎ לחצן הרצה לאחור 23EA FE0E
⏪️ לחצן הרצה לאחור 23EA FE0F
⏫ לחצן מעלה במהירות 23EB
⏫︎ לחצן מעלה במהירות 23EB FE0E
⏫️ לחצן מעלה במהירות 23EB FE0F
⏬ לחצן מטה במהירות 23EC
⏬︎ לחצן מטה במהירות 23EC FE0E
⏬️ לחצן מטה במהירות 23EC FE0F
⏰ שעון מעורר 23F0
⏰︎ שעון מעורר 23F0 FE0E
⏰️ שעון מעורר 23F0 FE0F
⏳ חול זורם בשעון חול 23F3
⏳︎ חול זורם בשעון חול 23F3 FE0E
⏳️ חול זורם בשעון חול 23F3 FE0F
◽ ריבוע בינוני-קטן לבן 25FD
◽︎ ריבוע בינוני-קטן לבן 25FD FE0E
◽️ ריבוע בינוני-קטן לבן 25FD FE0F
◾ ריבוע בינוני-קטן שחור 25FE
◾︎ ריבוע בינוני-קטן שחור 25FE FE0E
◾️ ריבוע בינוני-קטן שחור 25FE FE0F
☔ מטריה עם טיפות גשם 2614
☔︎ מטריה עם טיפות גשם 2614 FE0E
☔️ מטריה עם טיפות גשם 2614 FE0F
☕ משקה חם 2615
☕︎ משקה חם 2615 FE0E
☕️ משקה חם 2615 FE0F
♈ מזל טלה 2648
♈︎ מזל טלה 2648 FE0E
♈️ מזל טלה 2648 FE0F
♉ מזל שור 2649
♉︎ מזל שור 2649 FE0E
♉️ מזל שור 2649 FE0F
♊ מזל תאומים 264A
♊︎ מזל תאומים 264A FE0E
♊️ מזל תאומים 264A FE0F
♋ מזל סרטן 264B
♋︎ מזל סרטן 264B FE0E
♋️ מזל סרטן 264B FE0F
♌ מזל אריה 264C
♌︎ מזל אריה 264C FE0E
♌️ מזל אריה 264C FE0F
♍ מזל בתולה 264D
♍︎ מזל בתולה 264D FE0E
♍️ מזל בתולה 264D FE0F
♎ מזל מאזניים 264E
♎︎ מזל מאזניים 264E FE0E
♎️ מזל מאזניים 264E FE0F
♏ מזל עקרב 264F
♏︎ מזל עקרב 264F FE0E
♏️ מזל עקרב 264F FE0F
♐ מזל קשת 2650
♐︎ מזל קשת 2650 FE0E
♐️ מזל קשת 2650 FE0F
♑ מזל גדי 2651
♑︎ מזל גדי 2651 FE0E
♑️ מזל גדי 2651 FE0F
♒ מזל דלי 2652
♒︎ מזל דלי 2652 FE0E
♒️ מזל דלי 2652 FE0F
♓ מזל דגים 2653
♓︎ מזל דגים 2653 FE0E
♓️ מזל דגים 2653 FE0F
♿ שלט לנכים בלבד 267F
♿︎ שלט לנכים בלבד 267F FE0E
♿️ שלט לנכים בלבד 267F FE0F
⚓ עוגן 2693
⚓︎ עוגן 2693 FE0E
⚓️ עוגן 2693 FE0F
⚡ ברק 26A1
⚡︎ ברק 26A1 FE0E
⚡️ ברק 26A1 FE0F
⚪ עיגול לבן 26AA
⚪︎ עיגול לבן 26AA FE0E
⚪️ עיגול לבן 26AA FE0F
⚫ עיגול שחור 26AB
⚫︎ עיגול שחור 26AB FE0E
⚫️ עיגול שחור 26AB FE0F
⚽ כדורגל 26BD
⚽︎ כדורגל 26BD FE0E
⚽️ כדורגל 26BD FE0F
⚾ כדור בסיס 26BE
⚾︎ כדור בסיס 26BE FE0E
⚾️ כדור בסיס 26BE FE0F
⛄ איש שלג בלי שלג 26C4
⛄︎ איש שלג בלי שלג 26C4 FE0E
⛄️ איש שלג בלי שלג 26C4 FE0F
⛅ שמש מאחורי ענן 26C5
⛅︎ שמש מאחורי ענן 26C5 FE0E
⛅️ שמש מאחורי ענן 26C5 FE0F
⛎ נושא הנחש 26CE

עמודים