זוהי רשימה של אמוג'י שסגנון האימוג'י המוגדר כברירת מחדל הוא טֶקסט, כולל סמל אמוג'י, שם קצר ונקודת קוד.לחיצה על קישור האימוג'י והשם הקצר יכולה לפתוח את דף ההקדמה לאימוג'י, להציג מידע כגון תיאור ודוגמה, ותוכל גם להעתיק את האימוג'י בלחיצה אחת כדי להדביק אותו במקום אחר. לחיצה על קישור נקודת הקוד לצפייה בדף המידע של Unicode של האימוג'י, כולל תמונות ברזולוציה גבוהה ותמונות וקטוריות המסופקות על ידי מספר ספקים.מדריך למשתמש: מה זה סגנון אמוג'י המוגדר כברירת מחדל

סמל אמוג'י נקודת קוד
#⃣ מקש: # 0023 20E3
*⃣ מקש: * 002A 20E3
0⃣ מקש: 0 0030 20E3
1⃣ מקש: 1 0031 20E3
2⃣ מקש: 2 0032 20E3
3⃣ מקש: 3 0033 20E3
4⃣ מקש: 4 0034 20E3
5⃣ מקש: 5 0035 20E3
6⃣ מקש: 6 0036 20E3
7⃣ מקש: 7 0037 20E3
8⃣ מקש: 8 0038 20E3
9⃣ מקש: 9 0039 20E3
© זכויות יוצרים 00A9
©︎ זכויות יוצרים 00A9 FE0E
©️ זכויות יוצרים 00A9 FE0F
® סימן רשום 00AE
®︎ סימן רשום 00AE FE0E
®️ סימן רשום 00AE FE0F
‼ סימן קריאה כפול 203C
‼︎ סימן קריאה כפול 203C FE0E
‼️ סימן קריאה כפול 203C FE0F
⁉ סימן שאלה וסימן קריאה 2049
⁉︎ סימן שאלה וסימן קריאה 2049 FE0E
⁉️ סימן שאלה וסימן קריאה 2049 FE0F
™ סימן מסחרי 2122
™︎ סימן מסחרי 2122 FE0E
™️ סימן מסחרי 2122 FE0F
ℹ סמל מידע 2139
ℹ︎ סמל מידע 2139 FE0E
ℹ️ סמל מידע 2139 FE0F
↔ חץ שמאלה וימינה 2194
↔︎ חץ שמאלה וימינה 2194 FE0E
↔️ חץ שמאלה וימינה 2194 FE0F
↕ חץ מעלה ומטה 2195
↕︎ חץ מעלה ומטה 2195 FE0E
↕️ חץ מעלה ומטה 2195 FE0F
↖ חץ למעלה ושמאלה 2196
↖︎ חץ למעלה ושמאלה 2196 FE0E
↖️ חץ למעלה ושמאלה 2196 FE0F
↗ חץ למעלה וימינה 2197
↗︎ חץ למעלה וימינה 2197 FE0E
↗️ חץ למעלה וימינה 2197 FE0F
↘ חץ למטה וימינה 2198
↘︎ חץ למטה וימינה 2198 FE0E
↘️ חץ למטה וימינה 2198 FE0F
↙ חץ למטה ושמאלה 2199
↙︎ חץ למטה ושמאלה 2199 FE0E
↙️ חץ למטה ושמאלה 2199 FE0F
↩ חץ ימינה מתעקל שמאלה 21A9
↩︎ חץ ימינה מתעקל שמאלה 21A9 FE0E
↩️ חץ ימינה מתעקל שמאלה 21A9 FE0F
↪ חץ שמאלה מתעקל ימינה 21AA
↪︎ חץ שמאלה מתעקל ימינה 21AA FE0E
↪️ חץ שמאלה מתעקל ימינה 21AA FE0F
⌨ מקלדת 2328
⌨︎ מקלדת 2328 FE0E
⌨️ מקלדת 2328 FE0F
⏏ לחצן הוצאה 23CF
⏏︎ לחצן הוצאה 23CF FE0E
⏏️ לחצן הוצאה 23CF FE0F
⏭ לחצן מעבר לשיר הבא 23ED
⏭︎ לחצן מעבר לשיר הבא 23ED FE0E
⏭️ לחצן מעבר לשיר הבא 23ED FE0F
⏮ לחצן מעבר לשיר הקודם 23EE
⏮︎ לחצן מעבר לשיר הקודם 23EE FE0E
⏮️ לחצן מעבר לשיר הקודם 23EE FE0F
⏯ לחצן הפעלה/השהייה 23EF
⏯︎ לחצן הפעלה/השהייה 23EF FE0E
⏯️ לחצן הפעלה/השהייה 23EF FE0F
⏱ שעון עצר 23F1
⏱︎ שעון עצר 23F1 FE0E
⏱️ שעון עצר 23F1 FE0F
⏲ טיימר 23F2
⏲︎ טיימר 23F2 FE0E
⏲️ טיימר 23F2 FE0F
⏸ לחצן השהייה 23F8
⏸︎ לחצן השהייה 23F8 FE0E
⏸️ לחצן השהייה 23F8 FE0F
⏹ לחצן עצירה 23F9
⏹︎ לחצן עצירה 23F9 FE0E
⏹️ לחצן עצירה 23F9 FE0F
⏺ לחצן הקלטה 23FA
⏺︎ לחצן הקלטה 23FA FE0E
⏺️ לחצן הקלטה 23FA FE0F
Ⓜ m בעיגול 24C2
Ⓜ︎ m בעיגול 24C2 FE0E
Ⓜ️ m בעיגול 24C2 FE0F
▪ ריבוע שחור קטן 25AA
▪︎ ריבוע שחור קטן 25AA FE0E
▪️ ריבוע שחור קטן 25AA FE0F
▫ ריבוע לבן קטן 25AB
▫︎ ריבוע לבן קטן 25AB FE0E
▫️ ריבוע לבן קטן 25AB FE0F
▶ לחצן השמעה 25B6
▶︎ לחצן השמעה 25B6 FE0E
▶️ לחצן השמעה 25B6 FE0F
◀ לחצן השמעה לאחור 25C0
◀︎ לחצן השמעה לאחור 25C0 FE0E
◀️ לחצן השמעה לאחור 25C0 FE0F
◻ ריבוע לבן בינוני 25FB

עמודים