זוהי רשימה של אמוג'י שרמת האימוג'י שלהם היא L1, כולל סמל אמוג'י, שם קצר ונקודת קוד.לחיצה על קישור האימוג'י והשם הקצר יכולה לפתוח את דף ההקדמה לאימוג'י, להציג מידע כגון תיאור ודוגמה, ותוכל גם להעתיק את האימוג'י בלחיצה אחת כדי להדביק אותו במקום אחר. לחיצה על קישור נקודת הקוד לצפייה בדף המידע של Unicode של האימוג'י, כולל תמונות ברזולוציה גבוהה ותמונות וקטוריות המסופקות על ידי מספר ספקים.מדריך למשתמש: מה זה רמת אימוג'י

סמל אמוג'י נקודת קוד
#⃣ מקש: # 0023 20E3
0⃣ מקש: 0 0030 20E3
1⃣ מקש: 1 0031 20E3
2⃣ מקש: 2 0032 20E3
3⃣ מקש: 3 0033 20E3
4⃣ מקש: 4 0034 20E3
5⃣ מקש: 5 0035 20E3
6⃣ מקש: 6 0036 20E3
7⃣ מקש: 7 0037 20E3
8⃣ מקש: 8 0038 20E3
9⃣ מקש: 9 0039 20E3
© זכויות יוצרים 00A9
©︎ זכויות יוצרים 00A9 FE0E
©️ זכויות יוצרים 00A9 FE0F
® סימן רשום 00AE
®︎ סימן רשום 00AE FE0E
®️ סימן רשום 00AE FE0F
‼ סימן קריאה כפול 203C
‼︎ סימן קריאה כפול 203C FE0E
‼️ סימן קריאה כפול 203C FE0F
⁉ סימן שאלה וסימן קריאה 2049
⁉︎ סימן שאלה וסימן קריאה 2049 FE0E
⁉️ סימן שאלה וסימן קריאה 2049 FE0F
™ סימן מסחרי 2122
™︎ סימן מסחרי 2122 FE0E
™️ סימן מסחרי 2122 FE0F
ℹ סמל מידע 2139
ℹ︎ סמל מידע 2139 FE0E
ℹ️ סמל מידע 2139 FE0F
↔ חץ שמאלה וימינה 2194
↔︎ חץ שמאלה וימינה 2194 FE0E
↔️ חץ שמאלה וימינה 2194 FE0F
↕ חץ מעלה ומטה 2195
↕︎ חץ מעלה ומטה 2195 FE0E
↕️ חץ מעלה ומטה 2195 FE0F
↖ חץ למעלה ושמאלה 2196
↖︎ חץ למעלה ושמאלה 2196 FE0E
↖️ חץ למעלה ושמאלה 2196 FE0F
↗ חץ למעלה וימינה 2197
↗︎ חץ למעלה וימינה 2197 FE0E
↗️ חץ למעלה וימינה 2197 FE0F
↘ חץ למטה וימינה 2198
↘︎ חץ למטה וימינה 2198 FE0E
↘️ חץ למטה וימינה 2198 FE0F
↙ חץ למטה ושמאלה 2199
↙︎ חץ למטה ושמאלה 2199 FE0E
↙️ חץ למטה ושמאלה 2199 FE0F
↩ חץ ימינה מתעקל שמאלה 21A9
↩︎ חץ ימינה מתעקל שמאלה 21A9 FE0E
↩️ חץ ימינה מתעקל שמאלה 21A9 FE0F
↪ חץ שמאלה מתעקל ימינה 21AA
↪︎ חץ שמאלה מתעקל ימינה 21AA FE0E
↪️ חץ שמאלה מתעקל ימינה 21AA FE0F
⌚ שעון יד 231A
⌚︎ שעון יד 231A FE0E
⌚️ שעון יד 231A FE0F
⌛ שעון חול 231B
⌛︎ שעון חול 231B FE0E
⌛️ שעון חול 231B FE0F
⏩ לחצן הרצה קדימה 23E9
⏩︎ לחצן הרצה קדימה 23E9 FE0E
⏩️ לחצן הרצה קדימה 23E9 FE0F
⏪ לחצן הרצה לאחור 23EA
⏪︎ לחצן הרצה לאחור 23EA FE0E
⏪️ לחצן הרצה לאחור 23EA FE0F
⏫ לחצן מעלה במהירות 23EB
⏬ לחצן מטה במהירות 23EC
⏰ שעון מעורר 23F0
⏳ חול זורם בשעון חול 23F3
⏳︎ חול זורם בשעון חול 23F3 FE0E
⏳️ חול זורם בשעון חול 23F3 FE0F
Ⓜ m בעיגול 24C2
Ⓜ︎ m בעיגול 24C2 FE0E
Ⓜ️ m בעיגול 24C2 FE0F
▪ ריבוע שחור קטן 25AA
▪︎ ריבוע שחור קטן 25AA FE0E
▪️ ריבוע שחור קטן 25AA FE0F
▫ ריבוע לבן קטן 25AB
▫︎ ריבוע לבן קטן 25AB FE0E
▫️ ריבוע לבן קטן 25AB FE0F
▶ לחצן השמעה 25B6
▶︎ לחצן השמעה 25B6 FE0E
▶️ לחצן השמעה 25B6 FE0F
◀ לחצן השמעה לאחור 25C0
◀︎ לחצן השמעה לאחור 25C0 FE0E
◀️ לחצן השמעה לאחור 25C0 FE0F
◻ ריבוע לבן בינוני 25FB
◻︎ ריבוע לבן בינוני 25FB FE0E
◻️ ריבוע לבן בינוני 25FB FE0F
◼ ריבוע שחור בינוני 25FC
◼︎ ריבוע שחור בינוני 25FC FE0E
◼️ ריבוע שחור בינוני 25FC FE0F
◽ ריבוע בינוני-קטן לבן 25FD
◽︎ ריבוע בינוני-קטן לבן 25FD FE0E
◽️ ריבוע בינוני-קטן לבן 25FD FE0F
◾ ריבוע בינוני-קטן שחור 25FE
◾︎ ריבוע בינוני-קטן שחור 25FE FE0E
◾️ ריבוע בינוני-קטן שחור 25FE FE0F
☀ שמש 2600
☀︎ שמש 2600 FE0E

עמודים