זוהי רשימה של אמוג'י שרמת האימוג'י שלהם היא L2, כולל סמל אמוג'י, שם קצר ונקודת קוד.לחיצה על קישור האימוג'י והשם הקצר יכולה לפתוח את דף ההקדמה לאימוג'י, להציג מידע כגון תיאור ודוגמה, ותוכל גם להעתיק את האימוג'י בלחיצה אחת כדי להדביק אותו במקום אחר. לחיצה על קישור נקודת הקוד לצפייה בדף המידע של Unicode של האימוג'י, כולל תמונות ברזולוציה גבוהה ותמונות וקטוריות המסופקות על ידי מספר ספקים.מדריך למשתמש: מה זה רמת אימוג'י

סמל אמוג'י נקודת קוד
*⃣ מקש: * 002A 20E3
⌨ מקלדת 2328
⌨︎ מקלדת 2328 FE0E
⌨️ מקלדת 2328 FE0F
⏏ לחצן הוצאה 23CF
⏏︎ לחצן הוצאה 23CF FE0E
⏏️ לחצן הוצאה 23CF FE0F
⏭ לחצן מעבר לשיר הבא 23ED
⏭︎ לחצן מעבר לשיר הבא 23ED FE0E
⏭️ לחצן מעבר לשיר הבא 23ED FE0F
⏮ לחצן מעבר לשיר הקודם 23EE
⏮︎ לחצן מעבר לשיר הקודם 23EE FE0E
⏮️ לחצן מעבר לשיר הקודם 23EE FE0F
⏯ לחצן הפעלה/השהייה 23EF
⏯︎ לחצן הפעלה/השהייה 23EF FE0E
⏯️ לחצן הפעלה/השהייה 23EF FE0F
⏱ שעון עצר 23F1
⏱︎ שעון עצר 23F1 FE0E
⏱️ שעון עצר 23F1 FE0F
⏲ טיימר 23F2
⏲︎ טיימר 23F2 FE0E
⏲️ טיימר 23F2 FE0F
⏸ לחצן השהייה 23F8
⏸︎ לחצן השהייה 23F8 FE0E
⏸️ לחצן השהייה 23F8 FE0F
⏹ לחצן עצירה 23F9
⏹︎ לחצן עצירה 23F9 FE0E
⏹️ לחצן עצירה 23F9 FE0F
⏺ לחצן הקלטה 23FA
⏺︎ לחצן הקלטה 23FA FE0E
⏺️ לחצן הקלטה 23FA FE0F
☂ מטריה 2602
☂︎ מטריה 2602 FE0E
☂️ מטריה 2602 FE0F
☃ איש שלג 2603
☃︎ איש שלג 2603 FE0E
☃️ איש שלג 2603 FE0F
☄ שביט 2604
☄︎ שביט 2604 FE0E
☄️ שביט 2604 FE0F
☘ תלתן 2618
☘︎ תלתן 2618 FE0E
☘️ תלתן 2618 FE0F
☠ סמל פיראטים 2620
☠︎ סמל פיראטים 2620 FE0E
☠️ סמל פיראטים 2620 FE0F
☢ רדיואקטיבי 2622
☢︎ רדיואקטיבי 2622 FE0E
☢️ רדיואקטיבי 2622 FE0F
☣ סכנה ביולוגית 2623
☣︎ סכנה ביולוגית 2623 FE0E
☣️ סכנה ביולוגית 2623 FE0F
☦ צלב אורתודוכסי 2626
☦︎ צלב אורתודוכסי 2626 FE0E
☦️ צלב אורתודוכסי 2626 FE0F
☪ כוכב וסהר 262A
☪︎ כוכב וסהר 262A FE0E
☪️ כוכב וסהר 262A FE0F
☮ סמל השלום 262E
☮︎ סמל השלום 262E FE0E
☮️ סמל השלום 262E FE0F
☯ יין-יאנג 262F
☯︎ יין-יאנג 262F FE0E
☯️ יין-יאנג 262F FE0F
☸ גלגל הדהרמה 2638
☸︎ גלגל הדהרמה 2638 FE0E
☸️ גלגל הדהרמה 2638 FE0F
☹ פרצוף עצוב 2639
☹︎ פרצוף עצוב 2639 FE0E
☹️ פרצוף עצוב 2639 FE0F
⚒ פטיש ומכוש 2692
⚒︎ פטיש ומכוש 2692 FE0E
⚒️ פטיש ומכוש 2692 FE0F
⚔ חרבות מוצלבות 2694
⚔︎ חרבות מוצלבות 2694 FE0E
⚔️ חרבות מוצלבות 2694 FE0F
⚖ מאזניים 2696
⚖︎ מאזניים 2696 FE0E
⚖️ מאזניים 2696 FE0F
⚗ מבחנת כימיה 2697
⚗︎ מבחנת כימיה 2697 FE0E
⚗️ מבחנת כימיה 2697 FE0F
⚙ גלגל שיניים 2699
⚙︎ גלגל שיניים 2699 FE0E
⚙️ גלגל שיניים 2699 FE0F
⚛ סמל האטום 269B
⚛︎ סמל האטום 269B FE0E
⚛️ סמל האטום 269B FE0F
⚜ שושן צחור 269C
⚜︎ שושן צחור 269C FE0E
⚜️ שושן צחור 269C FE0F
⚰ ארון קבורה 26B0
⚰︎ ארון קבורה 26B0 FE0E
⚰️ ארון קבורה 26B0 FE0F
⚱ כד אפר 26B1
⚱︎ כד אפר 26B1 FE0E
⚱️ כד אפר 26B1 FE0F
⛈ ענן עם ברק וגשם 26C8
⛈︎ ענן עם ברק וגשם 26C8 FE0E
⛈️ ענן עם ברק וגשם 26C8 FE0F

עמודים