זו רשימה של אמוג'י שמקור האימוג'י שלה הוא w (Wingdings & Webdings), כולל סמל אמוג'י, שם קצר ונקודת קוד.לחיצה על קישור האימוג'י והשם הקצר יכולה לפתוח את דף ההקדמה לאימוג'י, להציג מידע כגון תיאור ודוגמה, ותוכל גם להעתיק את האימוג'י בלחיצה אחת כדי להדביק אותו במקום אחר. לחיצה על קישור נקודת הקוד לצפייה בדף המידע של Unicode של האימוג'י, כולל תמונות ברזולוציה גבוהה ותמונות וקטוריות המסופקות על ידי מספר ספקים.מדריך למשתמש: מה זה מקורות אמוג'י

סמל אמוג'י נקודת קוד
⏭ לחצן מעבר לשיר הבא 23ED
⏭︎ לחצן מעבר לשיר הבא 23ED FE0E
⏭️ לחצן מעבר לשיר הבא 23ED FE0F
⏮ לחצן מעבר לשיר הקודם 23EE
⏮︎ לחצן מעבר לשיר הקודם 23EE FE0E
⏮️ לחצן מעבר לשיר הקודם 23EE FE0F
⏸ לחצן השהייה 23F8
⏸︎ לחצן השהייה 23F8 FE0E
⏸️ לחצן השהייה 23F8 FE0F
⏹ לחצן עצירה 23F9
⏹︎ לחצן עצירה 23F9 FE0E
⏹️ לחצן עצירה 23F9 FE0F
⏺ לחצן הקלטה 23FA
⏺︎ לחצן הקלטה 23FA FE0E
⏺️ לחצן הקלטה 23FA FE0F
☪ כוכב וסהר 262A
☪︎ כוכב וסהר 262A FE0E
☪️ כוכב וסהר 262A FE0F
☯ יין-יאנג 262F
☯︎ יין-יאנג 262F FE0E
☯️ יין-יאנג 262F FE0F
☸ גלגל הדהרמה 2638
☸︎ גלגל הדהרמה 2638 FE0E
☸️ גלגל הדהרמה 2638 FE0F
☹ פרצוף עצוב 2639
☹︎ פרצוף עצוב 2639 FE0E
☹️ פרצוף עצוב 2639 FE0F
✝ צלב 271D
✝︎ צלב 271D FE0E
✝️ צלב 271D FE0F
✡ מגן דוד 2721
✡︎ מגן דוד 2721 FE0E
✡️ מגן דוד 2721 FE0F
🌍 גלובוס עם אירופה ואפריקה 1F30D
🌍︎ גלובוס עם אירופה ואפריקה 1F30D FE0E
🌍️ גלובוס עם אירופה ואפריקה 1F30D FE0F
🌎 גלובוס עם אמריקה 1F30E
🌎︎ גלובוס עם אמריקה 1F30E FE0E
🌎️ גלובוס עם אמריקה 1F30E FE0F
🌜 פני סהר מתרוקן 1F31C
🌜︎ פני סהר מתרוקן 1F31C FE0E
🌜️ פני סהר מתרוקן 1F31C FE0F
🌡 מדחום 1F321
🌡︎ מדחום 1F321 FE0E
🌡️ מדחום 1F321 FE0F
🌤 שמש מאחורי ענן קטן 1F324
🌤︎ שמש מאחורי ענן קטן 1F324 FE0E
🌤️ שמש מאחורי ענן קטן 1F324 FE0F
🌥 שמש מאחורי ענן גדול 1F325
🌥︎ שמש מאחורי ענן גדול 1F325 FE0E
🌥️ שמש מאחורי ענן גדול 1F325 FE0F
🌦 שמש מאחורי ענן עם גשם 1F326
🌦︎ שמש מאחורי ענן עם גשם 1F326 FE0E
🌦️ שמש מאחורי ענן עם גשם 1F326 FE0F
🌧 ענן עם גשם 1F327
🌧︎ ענן עם גשם 1F327 FE0E
🌧️ ענן עם גשם 1F327 FE0F
🌨 ענן עם שלג 1F328
🌨︎ ענן עם שלג 1F328 FE0E
🌨️ ענן עם שלג 1F328 FE0F
🌩 ענן עם ברק 1F329
🌩︎ ענן עם ברק 1F329 FE0E
🌩️ ענן עם ברק 1F329 FE0F
🌪 טורנדו 1F32A
🌪︎ טורנדו 1F32A FE0E
🌪️ טורנדו 1F32A FE0F
🌫 ערפל 1F32B
🌫︎ ערפל 1F32B FE0E
🌫️ ערפל 1F32B FE0F
🌬 פני רוח נושבת 1F32C
🌬︎ פני רוח נושבת 1F32C FE0E
🌬️ פני רוח נושבת 1F32C FE0F
🌶 פלפל חריף 1F336
🌶︎ פלפל חריף 1F336 FE0E
🌶️ פלפל חריף 1F336 FE0F
🍽 סכין ומזלג עם צלחת 1F37D
🍽︎ סכין ומזלג עם צלחת 1F37D FE0E
🍽️ סכין ומזלג עם צלחת 1F37D FE0F
🎖 מדליה צבאית 1F396
🎖︎ מדליה צבאית 1F396 FE0E
🎖️ מדליה צבאית 1F396 FE0F
🎗 סרט הזדהות 1F397
🎗︎ סרט הזדהות 1F397 FE0E
🎗️ סרט הזדהות 1F397 FE0F
🎙 מיקרופון אולפן 1F399
🎙︎ מיקרופון אולפן 1F399 FE0E
🎙️ מיקרופון אולפן 1F399 FE0F
🎚 מחוון עוצמת קול 1F39A
🎚︎ מחוון עוצמת קול 1F39A FE0E
🎚️ מחוון עוצמת קול 1F39A FE0F
🎛 כפתורי עוצמת קול 1F39B
🎛︎ כפתורי עוצמת קול 1F39B FE0E
🎛️ כפתורי עוצמת קול 1F39B FE0F
🎞 פילם 1F39E
🎞︎ פילם 1F39E FE0E
🎞️ פילם 1F39E FE0F
🎟 כרטיס כניסה 1F39F
🎟︎ כרטיס כניסה 1F39F FE0E
🎟️ כרטיס כניסה 1F39F FE0F
🏋 מרים משקולות 1F3CB

עמודים