בקובץ emoji-variation-sequences.txt המסופק באופן רשמי על ידי Unicode Consortium, מופיעים מאות רצפי וריאציות של emoji המתאימים לאמוג'י הבסיסי, כולל Emoji בסיסי, סגנון Emoji, סגנון טקסט. שם סגנון הווריאציה ומספר האימוג'י הכלול מופיעים להלן. לחץ על הקישור של סגנון הווריאציה כדי להציג את האימוג'י תחת אותו סגנון וריאציה. מדריך למשתמש: מה זה רצפי וריאציה של אמוג'י