emoji 馃嚞 regional indicator symbol letter g svg

馃嚞鈥 诪砖诪注讜转: 讗讜转 住诪诇 诪讞讜讜谉 讗讝讜专讬 g Emoji

讛注转拽 讜讛讚讘拽 讗诪讜讙'讬 讝讛:馃嚞 注讜转拽

  • 4.3+

    Android 馃嚞讚专讬砖讜转 转爪讜讙讛 诪讬谞讬诪诇讬讜转

  • 8.0+

    Windows 馃嚞讚专讬砖讜转 转爪讜讙讛 诪讬谞讬诪诇讬讜转

馃嚞诪砖诪注讜转 讜转讬讗讜专

馃嚞 讛讜讗 住诪诇 讗讬谞讚讬拽讟讜专 讗讝讜专讬, 讜讛讗讜转 讛诪拽讘讬诇讛 讛讬讗 G. 讘讚专讱 讻诇诇 诇讗 诪砖转诪砖讬诐 讘讜 诇讘讚, 讗讱 砖转讬 讗讜转讬讜转 讞讬讜讜讬 讗讝讜专讬讜转 讬讜爪专讜转 讬讞讚 讗诪讜讙'讬 诇爪讬讜谉 诪讚讬谞讛 讗讜 讗讝讜专. 注诐 讝讗转, 诇讗 砖谞讬 讗讬谞讚讬拽讟讜专讬诐 讗讝讜专讬讬诐 讬讻讜诇讬诐 诇讬爪讜专 讗诪讜讙'讬. 专拽 讻讗砖专 砖转讬 讛讗讜转讬讜转 讛诪转讗讬诪讜转 转讜讗诪讜转 讗转 拽讜讚 讛- ISO 讗讜 讗讝讜专 讘谉 2 讛讗讜转讬讜转, 讛谉 讬讻讜诇讜转 诇讬爪讜专 讗诪讜讙'讬 砖诪讬砖. 讗诐 馃嚞 诪砖诪砖 讻讗讜转 讗讞转, 注讚讬祝 诇讛砖转诪砖 讘专讜讜讞 讻讚讬 诇讛驻专讬讚 讘讬谞讜 诇讘讬谉 Emoji 诪讞讜讜谉 讗讝讜专讬 住诪讜讱 讗讞专.
馃挕拽专讬讗讛 诪讜专讞讘转 讜诪讚注 驻讜驻讜诇专讬

讛诪砖诪注讜转 砖诇 住诪诇 讛讗诪讜讙'讬 馃嚞 讛讬讗 讗讜转 住诪诇 诪讞讜讜谉 讗讝讜专讬 g.

注讜讚 讗讬谞讚讬拽讟讜专 讗讝讜专讬: 馃嚘 馃嚙 馃嚚 馃嚛 馃嚜 馃嚝 馃嚞 馃嚟 馃嚠 馃嚡 馃嚢 馃嚤 馃嚥 馃嚦 馃嚧 馃嚨 馃嚩 馃嚪 馃嚫 馃嚬 馃嚭 馃嚮 馃嚰 馃嚱 馃嚲 馃嚳 注讜讚 讗讬谞讚讬拽讟讜专 讗讝讜专讬 谞讬转谉 诇诪爪讜讗 讘谞讜砖讗: 讗讬谞讚讬拽讟讜专 讗讝讜专讬.

馃嚞讚讜讙诪讗讜转 讜砖讬诪讜砖

馃敻 馃嚞 (讗讜转 住诪诇 诪讞讜讜谉 讗讝讜专讬 g) => G (g)
馃敻 馃嚘 + 馃嚞 = 馃嚘馃嚞 (讚讙诇: 讗谞讟讬讙讜讗讛 讜讘专讘讜讚讛)
馃敻 馃嚙 + 馃嚞 = 馃嚙馃嚞 (讚讙诇: 讘讜诇讙专讬讛)
馃敻 馃嚚 + 馃嚞 = 馃嚚馃嚞 (讚讙诇: 拽讜谞讙讜 - 讘专讝讗讜讬诇)
馃敻 馃嚛 + 馃嚞 = 馃嚛馃嚞 (讚讙诇: 讚讬讬讙讜 讙专住讬讛)
馃敻 馃嚜 + 馃嚞 = 馃嚜馃嚞 (讚讙诇: 诪爪专讬诐)
馃敻 馃嚞 + 馃嚘 = 馃嚞馃嚘 (讚讙诇: 讙讘讜谉)
馃敻 馃嚞 + 馃嚙 = 馃嚞馃嚙 (讚讙诇: 讘专讬讟谞讬讛)
馃敻 馃嚞 + 馃嚛 = 馃嚞馃嚛 (讚讙诇: 讙专谞讚讛)
馃敻 馃嚞 + 馃嚜 = 馃嚞馃嚜 (讚讙诇: 讙讗讜专讙讬讛)
馃敻 馃嚞 + 馃嚝 = 馃嚞馃嚝 (讚讙诇: 讙讬讗谞讛 讛爪专驻转讬转)
馃敻 馃嚞 + 馃嚞 = 馃嚞馃嚞 (讚讙诇: 讙专谞讝讬)
馃敻 馃嚞 + 馃嚟 = 馃嚞馃嚟 (讚讙诇: 讙讗谞讛)
馃敻 馃嚞 + 馃嚠 = 馃嚞馃嚠 (讚讙诇: 讙讬讘专诇讟专)
馃敻 馃嚞 + 馃嚤 = 馃嚞馃嚤 (讚讙诇: 讙专讬谞诇谞讚)
馃敻 馃嚞 + 馃嚥 = 馃嚞馃嚥 (讚讙诇: 讙诪讘讬讛)
馃敻 馃嚞 + 馃嚦 = 馃嚞馃嚦 (讚讙诇: 讙讬谞讗讛)
馃敻 馃嚞 + 馃嚨 = 馃嚞馃嚨 (讚讙诇: 讙讜讜讗讚诇讜驻)
馃敻 馃嚞 + 馃嚩 = 馃嚞馃嚩 (讚讙诇: 讙讬谞讗讛 讛诪砖讜讜谞讬转)
馃敻 馃嚞 + 馃嚪 = 馃嚞馃嚪 (讚讙诇: 讬讜讜谉)
馃敻 馃嚞 + 馃嚫 = 馃嚞馃嚫 (讚讙诇: 讙壮讜专讙壮讬讛 讛讚专讜诪讬转 讜讗讬讬 住谞讚讜讜讬抓壮 讛讚专讜诪讬讬诐)
馃敻 馃嚞 + 馃嚬 = 馃嚞馃嚬 (讚讙诇: 讙讜讗讟诪诇讛)
馃敻 馃嚞 + 馃嚭 = 馃嚞馃嚭 (讚讙诇: 讙讜讗诐)
馃敻 馃嚞 + 馃嚰 = 馃嚞馃嚰 (讚讙诇: 讙讬谞讗讛-讘讬住讗讜)
馃敻 馃嚞 + 馃嚲 = 馃嚞馃嚲 (讚讙诇: 讙讬讗谞讛)
馃敻 馃嚢 + 馃嚞 = 馃嚢馃嚞 (讚讙诇: 拽讬专讙讬讝住讟谉)
馃敻 馃嚥 + 馃嚞 = 馃嚥馃嚞 (讚讙诇: 诪讚讙住拽专)
馃敻 馃嚦 + 馃嚞 = 馃嚦馃嚞 (讚讙诇: 谞讬讙专讬讛)
馃敻 馃嚨 + 馃嚞 = 馃嚨馃嚞 (讚讙诇: 驻驻讜讗讛 讙讬谞讗讛 讛讞讚砖讛)
馃敻 馃嚫 + 馃嚞 = 馃嚫馃嚞 (讚讙诇: 住讬谞讙驻讜专)
馃敻 馃嚬 + 馃嚞 = 馃嚬馃嚞 (讚讙诇: 讟讜讙讜)
馃敻 馃嚭 + 馃嚞 = 馃嚭馃嚞 (讚讙诇: 讗讜讙谞讚讛)
馃敻 馃嚮 + 馃嚞 = 馃嚮馃嚞 (讚讙诇: 讗讬讬 讛讘转讜诇讛 讛讘专讬讟讬讬诐)

馃嚞讗讬诪讜讙'讬 讘专砖转讜转 讛讞讘专转讬讜转

馃嚞 on Youtube

馃嚞 on Instagram

馃嚞 on Twitter

馃嚞诪讬讚注 讘住讬住讬

Emoji: 馃嚞
砖诐 拽爪专: 讗讜转 住诪诇 诪讞讜讜谉 讗讝讜专讬 g
谞拽讜讚转 拽讜讚: U+1F1EC 注讜转拽
谞拽讜讚讛: ALT+127468
讙专住转 讬讜谞讬拽讜讚: 6.0 (2010-10-11)
讙专住转 讗诪讜讙'讬: 2.0 (2015-11-12)
拽讟讙讜专讬讜转:
转转 拽讟讙讜专讬讜转:
诪讬诇讜转 诪驻转讞:

馃懆鈥嶐煉讬讜谞讬拽讜讚 诪讬讚注 (砖讬诪讜砖 诪转拽讚诐)

馃嚞讟讘诇转 讟专谞讚讬诐

馃嚞讚讬专讜讙 驻讜驻讜诇专讬讜转 诇讗讜专讱 讝诪谉

馃嚞 Trend Chart (U+1F1EC) - emojiall.com 100 75 50 25 0 2020 2021 2022 2023 2024 馃嚞 www.emojiall.comemojiall.com
讞讬驻讜砖 讛讗讞专讜谞讬诐 讗讞专讜谞讬诐 讗讬谉 砖讬诪讜砖 诇讗讞专讜谞讛 讘讗诪讜讙'讬 Emojify... Emojify 讛爪诇讞讛