פתח 2 קלפים זהים במשחק, בדוק את הזיכרון הקצר שלך ופתח את כל הקלפים בזמן הקצר ביותר.

זמן שנותר:
רָמָה:

🙈
😂
🙈
😈
🙈
😤
🙈
👽
🙈
😃
🙈
😍
🙈
😤
🙈
😂
🙈
🤠
🙈
😍
🙈
😱
🙈
💩
🙈
💩
🙈
👽
🙈
🙃
🙈
🙃
🙈
🤠
🙈
😱
🙈
😈
🙈
😃