החלק אמוג'י על רשת כדי לשלב אותם כדי ליצור אימוג'י חדש! המשחק הזה יתחיל בשני אימוג'ים זהים, ולאמוג'י שונים יש ציונים שונים. אנא השתמש במקשי החצים כדי לשלוט במחשב, וגע בהחלקה בנייד. השג ציונים גבוהים ככל שתוכל!

ניקוד: 0

סוף המשחק😜

ניקוד