קונסורציום Unicode הגדיר את רמת האמוג'י לאותם אימוג'ים שפורסמו קודם לכן. רמת האימוג'ים ב-Unicode 6.0 ו-6.1 היא L1, ורמת האימוג'ים ב-Unicode 7.0 ו-8.0 היא L2. יש בסך הכל 1281 אימוג'ים עם רמת אימוג'י.

עם זאת, בעדכונים לאחר Unicode 8.0, Emoji Level הוסרה. אז לכל האימוג'י מאוחר יותר כבר אין רמת אימוג'י.