Emoji Shortcode הוא סוג של קוד המאפשר לאנשים להקליד אמוג'י במהירות במחשב באמצעות המקלדת . ניתן להשתמש בו באתרים רבים התומכים בקוד זה, כגון Facebook, GitHub, Slack, Discord וכו'. הדרך המהירה הזו להקלדת אימוג'י פופולרית בקרב חנוני אינטרנט ומתכנתים👨‍💻.


הקודים האלה הם בדרך כלל בצורה של "נקודתיים + שם אמוג'י קצר + נקודתיים", לדוגמה: :ghost: for 👻, :peach: for 🍑.

כאן אנו לוקחים את Github כדוגמה כדי להראות לך את היישום המעשי של Emoji Shortcode באתר, כפי שמוצג להלן: