תקן Unicode מתוחזק על ידי קונסורציום Unicode , זהו תקן טכנולוגיית מידע לקידוד, ייצוג וטיפול עקביים בטקסט המובע ברוב מערכות הכתיבה בעולם.

אז גרסת יוניקוד מתייחסת לגרסת קידוד התווים ששוחררה על ידי קונסורציום יוניקוד. יוניקוד משחררת גרסאות חדשות כמעט כל שנה, וכל גרסה חדשה מכילה עוד קידודי תווים חדשים, בפנים מכילה גם אימוג'ים חדשים. העדכונים של גרסאות אלו מבטיחים שיותר תווים יוצגו בצורה אחידה ותואמת, כך שאנשים בכל העולם יכולים להפחית את מחסומי התקשורת באינטרנט.

Unicode 14.0 שיצא לאחרונה, הוא מוסיף 838 תווים, כולל 37 אימוג'י חדשים, בסך הכל 144,697 תווים.