חג ההודיה הוא פסטיבל מערבי מסורתי, בעיקר בארצות הברית ובקנדה. זה חג של משפחות להתכנס. אנשים אוכלים הודו וצלויים פאי דלעת בחג ההודיה. להלן אמוג'ים בחג ההודיה: