בהשפעת נגיף ה- COVID-19 חברות רבות ברחבי העולם מסדרים את העובדים לעבוד בבית. יש לצפות כי אנשים רבים יתרגלו למצב המשרד המרוחק לאחר ההתפרצות. להלן האמוג'י שאספנו וארגנו הקשורים למשרד הביתי.