בהשפעת נגיף ה- COVID-19 חברות רבות ברחבי העולם מסדרים את העובדים לעבוד בבית. יש לצפות כי אנשים רבים יתרגלו למצב המשרד המרוחק לאחר ההתפרצות. להלן האמוג'י שאספנו וארגנו הקשורים למשרד הביתי.

חיפוש האחרונים אחרונים אין שימוש לאחרונה באמוג'י Emojify... Emojify הצלחה