בשנים האחרונות סיווג הזבל הפך לנושא בלתי נמנע בחייהם של תושבי סין. היא השיגה הצלחה ראשונית במדינות אירופה ואמריקה, ויותר ויותר ערים בסין הצטרפו לשורות ההגנה על הסביבה. בסין האשפה מחולקת לארבע קטגוריות:
פסולת למחזור: זבל ביתי למחזור.
זבל מסוכן: פסולת המזיקה לבריאות האדם והסביבה.
פסולת מזון ביתית: פסולת מתכלה המכילה חומר אורגני.
פסולת שיורית: זבל ביתי שאינו ממוחזר, אשפה מסוכנת ופסולת מזון ביתית.

חיפוש האחרונים אחרונים אין שימוש לאחרונה באמוג'י Emojify... Emojify הצלחה