האמוג'ים הקשורים למשחקים הצבאיים, המשחקים האולימפיים ומשחקים נאספים כאן.

עשרים וחמישה סוגים של תחרויות ושני סוגים של הופעות