אמוצ'י יכול לבטא את Wuxing הסיני המסורתי "אש, מים, עץ, מתכת, אדמה":

חיפוש האחרונים אחרונים אין שימוש לאחרונה באמוג'י Emojify... Emojify הצלחה