™️ Emoji רשימת פלטפורמות

אתר זה מציג תמונות אימוג'י וסמלים אופייניים המסופקים על ידי ספקים שונים, כולל מערכות הפעלה מרובות, יצרני חומרה, מדיה חברתית, מפעילי טלקום ופלטפורמות אימוג'י מקצועיות. לחץ על קישור שם הפלטפורמה למטה כדי להציג את הפרטים והתמונות.