Emoji מיקום ותדירות | emojiall.com 100 75 50 25 0 ראש משפט סוף המשפט 1.05% 3.68% 4.32% 4.71% 5.5% 5.62% 7% 9.84% 18.64% 30.64% מיקום ותדירות www.emojiall.comemojiall.com
זהו המיקום והתדירות של כל הנתונים הסטטיסטיים של האימוג'י

מיקום ותדירות מתייחסים למקום שבו אמוג'י מופיע לעתים קרובות בציוצים ובאיזו תדירות הוא מופיע במיקומים אלה. לדוגמא, על ידי ניתוח [המיקום והתדירות] של 😂 נוכל לדעת שכולם אוהבים לשים את האימוג'י בסוף המשפטים. מסקנה זו היא מניתוח לשוני ולמידת מכונה של דוגמאות ציבוריות של לא פחות מ- 50 מיליון ציוצים, זו תוצאה מדויקת יחסית ובעלת משמעות התייחסות אקדמית גבוהה. ברוכים הבאים לדון, הפניות, לפרסם מחדש ולשתף. זכויות יוצרים © EmojiAll. לשימוש מסחרי, אנא צרו קשר

מיקום ותדירות מבוא
  • ציר X: המיקום של האימוג'י המסוים הזה בטקסט הציוצים.
  • ציר Y: התדירות המופיעה של אימוג'י מסוים זה.

עמודים