בקובץ emoji-test.txt המסופק באופן רשמי על ידי Unicode Consortium, קיים שדה סטטוס המציין את המצב המוסמך של כל Emoji. להלן רשימה של סטטוס מוסמך, עם שם הסטטוס המוסמך ומספר האימוג'י הכלול בסטטוס המוסמך. לחץ על הקישור של שם הסטטוס המוסמך למטה כדי להיכנס לדף הסטטוס המוסמך המתאים כדי להציג את האימוג'י הכלול בסטטוס המוסמך. מדריך למשתמש: מה זה סטטוס מוסמך