זוהי רשימה של אמוג'י שמעמדם המוסמך הוא מוסמך באופן מלא, כולל סמל אמוג'י, שם קצר ונקודת קוד.לחיצה על קישור האימוג'י והשם הקצר יכולה לפתוח את דף ההקדמה לאימוג'י, להציג מידע כגון תיאור ודוגמה, ותוכל גם להעתיק את האימוג'י בלחיצה אחת כדי להדביק אותו במקום אחר. לחיצה על קישור נקודת הקוד לצפייה בדף המידע של Unicode של האימוג'י, כולל תמונות ברזולוציה גבוהה ותמונות וקטוריות המסופקות על ידי מספר ספקים.מדריך למשתמש: מה זה סטטוס מוסמך

סמל אמוג'י נקודת קוד
#️⃣ מקש: # 0023 FE0F 20E3
*️⃣ מקש: * 002A FE0F 20E3
0️⃣ מקש: 0 0030 FE0F 20E3
1️⃣ מקש: 1 0031 FE0F 20E3
2️⃣ מקש: 2 0032 FE0F 20E3
3️⃣ מקש: 3 0033 FE0F 20E3
4️⃣ מקש: 4 0034 FE0F 20E3
5️⃣ מקש: 5 0035 FE0F 20E3
6️⃣ מקש: 6 0036 FE0F 20E3
7️⃣ מקש: 7 0037 FE0F 20E3
8️⃣ מקש: 8 0038 FE0F 20E3
9️⃣ מקש: 9 0039 FE0F 20E3
©️ זכויות יוצרים 00A9 FE0F
®️ סימן רשום 00AE FE0F
‼️ סימן קריאה כפול 203C FE0F
⁉️ סימן שאלה וסימן קריאה 2049 FE0F
™️ סימן מסחרי 2122 FE0F
ℹ️ סמל מידע 2139 FE0F
↔️ חץ שמאלה וימינה 2194 FE0F
↕️ חץ מעלה ומטה 2195 FE0F
↖️ חץ למעלה ושמאלה 2196 FE0F
↗️ חץ למעלה וימינה 2197 FE0F
↘️ חץ למטה וימינה 2198 FE0F
↙️ חץ למטה ושמאלה 2199 FE0F
↩️ חץ ימינה מתעקל שמאלה 21A9 FE0F
↪️ חץ שמאלה מתעקל ימינה 21AA FE0F
⌚ שעון יד 231A
⌛ שעון חול 231B
⌨️ מקלדת 2328 FE0F
⏏️ לחצן הוצאה 23CF FE0F
⏩ לחצן הרצה קדימה 23E9
⏪ לחצן הרצה לאחור 23EA
⏫ לחצן מעלה במהירות 23EB
⏬ לחצן מטה במהירות 23EC
⏭️ לחצן מעבר לשיר הבא 23ED FE0F
⏮️ לחצן מעבר לשיר הקודם 23EE FE0F
⏯️ לחצן הפעלה/השהייה 23EF FE0F
⏰ שעון מעורר 23F0
⏱️ שעון עצר 23F1 FE0F
⏲️ טיימר 23F2 FE0F
⏳ חול זורם בשעון חול 23F3
⏸️ לחצן השהייה 23F8 FE0F
⏹️ לחצן עצירה 23F9 FE0F
⏺️ לחצן הקלטה 23FA FE0F
Ⓜ️ m בעיגול 24C2 FE0F
▪️ ריבוע שחור קטן 25AA FE0F
▫️ ריבוע לבן קטן 25AB FE0F
▶️ לחצן השמעה 25B6 FE0F
◀️ לחצן השמעה לאחור 25C0 FE0F
◻️ ריבוע לבן בינוני 25FB FE0F
◼️ ריבוע שחור בינוני 25FC FE0F
◽ ריבוע בינוני-קטן לבן 25FD
◾ ריבוע בינוני-קטן שחור 25FE
☀️ שמש 2600 FE0F
☁️ ענן 2601 FE0F
☂️ מטריה 2602 FE0F
☃️ איש שלג 2603 FE0F
☄️ שביט 2604 FE0F
☎️ טלפון רגיל 260E FE0F
☑️ סימן אישור בתוך משבצת 2611 FE0F
☔ מטריה עם טיפות גשם 2614
☕ משקה חם 2615
☘️ תלתן 2618 FE0F
☝️ יד מצביעה למעלה 261D FE0F
☝🏻 יד מצביעה למעלה: גוון עור בהיר 261D 1F3FB
☝🏼 יד מצביעה למעלה: גוון עור בהיר בינוני 261D 1F3FC
☝🏽 יד מצביעה למעלה: גוון עור בינוני 261D 1F3FD
☝🏾 יד מצביעה למעלה: גוון עור כהה בינוני 261D 1F3FE
☝🏿 יד מצביעה למעלה: גוון עור כהה 261D 1F3FF
☠️ סמל פיראטים 2620 FE0F
☢️ רדיואקטיבי 2622 FE0F
☣️ סכנה ביולוגית 2623 FE0F
☦️ צלב אורתודוכסי 2626 FE0F
☪️ כוכב וסהר 262A FE0F
☮️ סמל השלום 262E FE0F
☯️ יין-יאנג 262F FE0F
☸️ גלגל הדהרמה 2638 FE0F
☹️ פרצוף עצוב 2639 FE0F
☺️ פרצוף מחייך 263A FE0F
♀️ סמל אישה 2640 FE0F
♂️ סמל גבר 2642 FE0F
♈ מזל טלה 2648
♉ מזל שור 2649
♊ מזל תאומים 264A
♋ מזל סרטן 264B
♌ מזל אריה 264C
♍ מזל בתולה 264D
♎ מזל מאזניים 264E
♏ מזל עקרב 264F
♐ מזל קשת 2650
♑ מזל גדי 2651
♒ מזל דלי 2652
♓ מזל דגים 2653
♟️ פיון בשחמט 265F FE0F
♠️ קלף עלה 2660 FE0F
♣️ קלף תלתן 2663 FE0F
♥️ קלף לב 2665 FE0F
♦️ קלף יהלום 2666 FE0F
♨️ מעיינות חמים 2668 FE0F
♻️ סמל מיחזור 267B FE0F

עמודים