זוהי רשימה של אמוג'י שמעמדם המוסמך הוא מוסמך מינימלי, כולל סמל אמוג'י, שם קצר ונקודת קוד.לחיצה על קישור האימוג'י והשם הקצר יכולה לפתוח את דף ההקדמה לאימוג'י, להציג מידע כגון תיאור ודוגמה, ותוכל גם להעתיק את האימוג'י בלחיצה אחת כדי להדביק אותו במקום אחר. לחיצה על קישור נקודת הקוד לצפייה בדף המידע של Unicode של האימוג'י, כולל תמונות ברזולוציה גבוהה ותמונות וקטוריות המסופקות על ידי מספר ספקים.מדריך למשתמש: מה זה סטטוס מוסמך

סמל אמוג'י נקודת קוד
⛹️‍♀ אישה מקפיצה כדור 26F9 FE0F 200D 2640
⛹️‍♂ גבר מקפיץ כדור 26F9 FE0F 200D 2642
⛹🏻‍♀ אישה מקפיצה כדור: גוון עור בהיר 26F9 1F3FB 200D 2640
⛹🏻‍♂ גבר מקפיץ כדור: גוון עור בהיר 26F9 1F3FB 200D 2642
⛹🏼‍♀ אישה מקפיצה כדור: גוון עור בהיר בינוני 26F9 1F3FC 200D 2640
⛹🏼‍♂ גבר מקפיץ כדור: גוון עור בהיר בינוני 26F9 1F3FC 200D 2642
⛹🏽‍♀ אישה מקפיצה כדור: גוון עור בינוני 26F9 1F3FD 200D 2640
⛹🏽‍♂ גבר מקפיץ כדור: גוון עור בינוני 26F9 1F3FD 200D 2642
⛹🏾‍♀ אישה מקפיצה כדור: גוון עור כהה בינוני 26F9 1F3FE 200D 2640
⛹🏾‍♂ גבר מקפיץ כדור: גוון עור כהה בינוני 26F9 1F3FE 200D 2642
⛹🏿‍♀ אישה מקפיצה כדור: גוון עור כהה 26F9 1F3FF 200D 2640
⛹🏿‍♂ גבר מקפיץ כדור: גוון עור כהה 26F9 1F3FF 200D 2642
🏃‍♀ אישה רצה 1F3C3 200D 2640
🏃‍♀‍➡ אישה רצה ימינה 1F3C3 200D 2640 200D 27A1
🏃‍♀‍➡️ אישה רצה ימינה 1F3C3 200D 2640 200D 27A1 FE0F
🏃‍♀️‍➡ אישה רצה ימינה 1F3C3 200D 2640 FE0F 200D 27A1
🏃‍♂ גבר רץ 1F3C3 200D 2642
🏃‍♂‍➡ גבר רץ ימינה 1F3C3 200D 2642 200D 27A1
🏃‍♂‍➡️ גבר רץ ימינה 1F3C3 200D 2642 200D 27A1 FE0F
🏃‍♂️‍➡ גבר רץ ימינה 1F3C3 200D 2642 FE0F 200D 27A1
🏃‍➡ אדם רץ ימינה 1F3C3 200D 27A1
🏃🏻‍♀ אישה רצה: גוון עור בהיר 1F3C3 1F3FB 200D 2640
🏃🏻‍♀‍➡ אישה בעור בהיר רצה ימינה 1F3C3 1F3FB 200D 2640 200D 27A1
🏃🏻‍♀‍➡️ אישה בעור בהיר רצה ימינה 1F3C3 1F3FB 200D 2640 200D 27A1 FE0F
🏃🏻‍♀️‍➡ אישה בעור בהיר רצה ימינה 1F3C3 1F3FB 200D 2640 FE0F 200D 27A1
🏃🏻‍♂ גבר רץ: גוון עור בהיר 1F3C3 1F3FB 200D 2642
🏃🏻‍♂‍➡ גבר בעור בהיר רץ ימינה 1F3C3 1F3FB 200D 2642 200D 27A1
🏃🏻‍♂‍➡️ גבר בעור בהיר רץ ימינה 1F3C3 1F3FB 200D 2642 200D 27A1 FE0F
🏃🏻‍♂️‍➡ גבר בעור בהיר רץ ימינה 1F3C3 1F3FB 200D 2642 FE0F 200D 27A1
🏃🏻‍➡ אדם בעור בהיר רץ ימינה 1F3C3 1F3FB 200D 27A1
🏃🏼‍♀ אישה רצה: גוון עור בהיר בינוני 1F3C3 1F3FC 200D 2640
🏃🏼‍♀‍➡ אישה רצה ימינה: גוון עור בינוני בהיר 1F3C3 1F3FC 200D 2640 200D 27A1
🏃🏼‍♀‍➡️ אישה רצה ימינה: גוון עור בינוני בהיר 1F3C3 1F3FC 200D 2640 200D 27A1 FE0F
🏃🏼‍♀️‍➡ אישה רצה ימינה: גוון עור בינוני בהיר 1F3C3 1F3FC 200D 2640 FE0F 200D 27A1
🏃🏼‍♂ גבר רץ: גוון עור בהיר בינוני 1F3C3 1F3FC 200D 2642
🏃🏼‍♂‍➡ גבר רץ ימינה: גוון עור בינוני בהיר 1F3C3 1F3FC 200D 2642 200D 27A1
🏃🏼‍♂‍➡️ גבר רץ ימינה: גוון עור בינוני בהיר 1F3C3 1F3FC 200D 2642 200D 27A1 FE0F
🏃🏼‍♂️‍➡ גבר רץ ימינה: גוון עור בינוני בהיר 1F3C3 1F3FC 200D 2642 FE0F 200D 27A1
🏃🏼‍➡ אדם רץ ימינה: גוון עור בינוני בהיר 1F3C3 1F3FC 200D 27A1
🏃🏽‍♀ אישה רצה: גוון עור בינוני 1F3C3 1F3FD 200D 2640
🏃🏽‍♀‍➡ אישה רצה ימינה: גוון עור בינוני 1F3C3 1F3FD 200D 2640 200D 27A1
🏃🏽‍♀‍➡️ אישה רצה ימינה: גוון עור בינוני 1F3C3 1F3FD 200D 2640 200D 27A1 FE0F
🏃🏽‍♀️‍➡ אישה רצה ימינה: גוון עור בינוני 1F3C3 1F3FD 200D 2640 FE0F 200D 27A1
🏃🏽‍♂ גבר רץ: גוון עור בינוני 1F3C3 1F3FD 200D 2642
🏃🏽‍♂‍➡ גבר רץ ימינה: גוון עור בינוני 1F3C3 1F3FD 200D 2642 200D 27A1
🏃🏽‍♂‍➡️ גבר רץ ימינה: גוון עור בינוני 1F3C3 1F3FD 200D 2642 200D 27A1 FE0F
🏃🏽‍♂️‍➡ גבר רץ ימינה: גוון עור בינוני 1F3C3 1F3FD 200D 2642 FE0F 200D 27A1
🏃🏽‍➡ אדם רץ ימינה: גוון עור בינוני 1F3C3 1F3FD 200D 27A1
🏃🏾‍♀ אישה רצה: גוון עור כהה בינוני 1F3C3 1F3FE 200D 2640
🏃🏾‍♀‍➡ אישה רצה ימינה: גוון עור בינוני כהה 1F3C3 1F3FE 200D 2640 200D 27A1
🏃🏾‍♀‍➡️ אישה רצה ימינה: גוון עור בינוני כהה 1F3C3 1F3FE 200D 2640 200D 27A1 FE0F
🏃🏾‍♀️‍➡ אישה רצה ימינה: גוון עור בינוני כהה 1F3C3 1F3FE 200D 2640 FE0F 200D 27A1
🏃🏾‍♂ גבר רץ: גוון עור כהה בינוני 1F3C3 1F3FE 200D 2642
🏃🏾‍♂‍➡ גבר רץ ימינה: גוון עור בינוני כהה 1F3C3 1F3FE 200D 2642 200D 27A1
🏃🏾‍♂‍➡️ גבר רץ ימינה: גוון עור בינוני כהה 1F3C3 1F3FE 200D 2642 200D 27A1 FE0F
🏃🏾‍♂️‍➡ גבר רץ ימינה: גוון עור בינוני כהה 1F3C3 1F3FE 200D 2642 FE0F 200D 27A1
🏃🏾‍➡ אדם רץ ימינה: גוון עור בינוני כהה 1F3C3 1F3FE 200D 27A1
🏃🏿‍♀ אישה רצה: גוון עור כהה 1F3C3 1F3FF 200D 2640
🏃🏿‍♀‍➡ אישה רצה ימינה: גוון עור כהה 1F3C3 1F3FF 200D 2640 200D 27A1
🏃🏿‍♀‍➡️ אישה רצה ימינה: גוון עור כהה 1F3C3 1F3FF 200D 2640 200D 27A1 FE0F
🏃🏿‍♀️‍➡ אישה רצה ימינה: גוון עור כהה 1F3C3 1F3FF 200D 2640 FE0F 200D 27A1
🏃🏿‍♂ גבר רץ: גוון עור כהה 1F3C3 1F3FF 200D 2642
🏃🏿‍♂‍➡ גבר רץ ימינה: גוון עור כהה 1F3C3 1F3FF 200D 2642 200D 27A1
🏃🏿‍♂‍➡️ גבר רץ ימינה: גוון עור כהה 1F3C3 1F3FF 200D 2642 200D 27A1 FE0F
🏃🏿‍♂️‍➡ גבר רץ ימינה: גוון עור כהה 1F3C3 1F3FF 200D 2642 FE0F 200D 27A1
🏃🏿‍➡ אדם רץ ימינה: גוון עור כהה 1F3C3 1F3FF 200D 27A1
🏄‍♀ אישה גולשת 1F3C4 200D 2640
🏄‍♂ גבר גולש 1F3C4 200D 2642
🏄🏻‍♀ אישה גולשת: גוון עור בהיר 1F3C4 1F3FB 200D 2640
🏄🏻‍♂ גבר גולש: גוון עור בהיר 1F3C4 1F3FB 200D 2642
🏄🏼‍♀ אישה גולשת: גוון עור בהיר בינוני 1F3C4 1F3FC 200D 2640
🏄🏼‍♂ גבר גולש: גוון עור בהיר בינוני 1F3C4 1F3FC 200D 2642
🏄🏽‍♀ אישה גולשת: גוון עור בינוני 1F3C4 1F3FD 200D 2640
🏄🏽‍♂ גבר גולש: גוון עור בינוני 1F3C4 1F3FD 200D 2642
🏄🏾‍♀ אישה גולשת: גוון עור כהה בינוני 1F3C4 1F3FE 200D 2640
🏄🏾‍♂ גבר גולש: גוון עור כהה בינוני 1F3C4 1F3FE 200D 2642
🏄🏿‍♀ אישה גולשת: גוון עור כהה 1F3C4 1F3FF 200D 2640
🏄🏿‍♂ גבר גולש: גוון עור כהה 1F3C4 1F3FF 200D 2642
🏊‍♀ אישה שוחה 1F3CA 200D 2640
🏊‍♂ גבר שוחה 1F3CA 200D 2642
🏊🏻‍♀ אישה שוחה: גוון עור בהיר 1F3CA 1F3FB 200D 2640
🏊🏻‍♂ גבר שוחה: גוון עור בהיר 1F3CA 1F3FB 200D 2642
🏊🏼‍♀ אישה שוחה: גוון עור בהיר בינוני 1F3CA 1F3FC 200D 2640
🏊🏼‍♂ גבר שוחה: גוון עור בהיר בינוני 1F3CA 1F3FC 200D 2642
🏊🏽‍♀ אישה שוחה: גוון עור בינוני 1F3CA 1F3FD 200D 2640
🏊🏽‍♂ גבר שוחה: גוון עור בינוני 1F3CA 1F3FD 200D 2642
🏊🏾‍♀ אישה שוחה: גוון עור כהה בינוני 1F3CA 1F3FE 200D 2640
🏊🏾‍♂ גבר שוחה: גוון עור כהה בינוני 1F3CA 1F3FE 200D 2642
🏊🏿‍♀ אישה שוחה: גוון עור כהה 1F3CA 1F3FF 200D 2640
🏊🏿‍♂ גבר שוחה: גוון עור כהה 1F3CA 1F3FF 200D 2642
🏋️‍♀ אישה מרימה משקולות 1F3CB FE0F 200D 2640
🏋️‍♂ גבר מרים משקולות 1F3CB FE0F 200D 2642
🏋🏻‍♀ אישה מרימה משקולות: גוון עור בהיר 1F3CB 1F3FB 200D 2640
🏋🏻‍♂ גבר מרים משקולות: גוון עור בהיר 1F3CB 1F3FB 200D 2642
🏋🏼‍♀ אישה מרימה משקולות: גוון עור בהיר בינוני 1F3CB 1F3FC 200D 2640
🏋🏼‍♂ גבר מרים משקולות: גוון עור בהיר בינוני 1F3CB 1F3FC 200D 2642
🏋🏽‍♀ אישה מרימה משקולות: גוון עור בינוני 1F3CB 1F3FD 200D 2640
🏋🏽‍♂ גבר מרים משקולות: גוון עור בינוני 1F3CB 1F3FD 200D 2642
🏋🏾‍♀ אישה מרימה משקולות: גוון עור כהה בינוני 1F3CB 1F3FE 200D 2640
🏋🏾‍♂ גבר מרים משקולות: גוון עור כהה בינוני 1F3CB 1F3FE 200D 2642

עמודים