פונקציה תפריט

קטגוריות

גוון עור

סגנון שיער

מין

רֶגֶשׁ

גרסה

Example PHP code

Time: 16:54

😂 סמיילים ורגש

תרשים עוגה של מספר האימוג'ים הכלולים בכל קטגוריית משנה בקטגוריית סמיילים ורגש

תרשים עוגה של מספר האימוג'ים הכלולים בכל קטגוריית משנה בקטגוריית סמיילים ורגש | emojiall.com 🙈 פרצוף קוף (3) 1.57% 😎 משקפי פנים (3) 1.57% 🤠 כובע פנים (3) 1.57% 😴 פנים מנומנם (5) 2.62% 😛 לשון פנים (6) 3.14% 🤔 פנים מול פנים (7) 3.66% 😸 פרצוף חתול (9) 4.71% 💩 תלבושות איפור (10) 5.24% 😠 שלילי (10) 5.24% 😍 חיבה פנים (11) 5.76% 🤧 פנים לא טוב (12) 6.28% 😄 מחייך פנים (14) 7.33% 🤐 פנים-נייטרלי-ספקן (16) 8.38% 😞 מודאג פנים (28) 14.66% 💋 רגש (54) 28.27% תרשים עוגה של מספר האימוג'ים הכלולים בכל קטגוריית משנה בקטגוריית סמיילים ורגש | emojiall.com 🙈 פרצוף קוף (3) 1.57% 😎 משקפי פנים (3) 1.57% 🤠 כובע פנים (3) 1.57% 😴 פנים מנומנם (5) 2.62% 😛 לשון פנים (6) 3.14% 🤔 פנים מול פנים (7) 3.66% 😸 פרצוף חתול (9) 4.71% 💩 תלבושות איפור (10) 5.24% 😠 שלילי (10) 5.24% 😍 חיבה פנים (11) 5.76% 🤧 פנים לא טוב (12) 6.28% 😄 מחייך פנים (14) 7.33% 🤐 פנים-נייטרלי-ספקן (16) 8.38% 😞 מודאג פנים (28) 14.66% 💋 רגש (54) 28.27% 🙈 פרצוף קוף (3) 1.57%🙈 פרצוף קוף (3) 1.57% 😎 משקפי פנים (3) 1.57%😎 משקפי פנים (3) 1.57% 🤠 כובע פנים (3) 1.57%🤠 כובע פנים (3) 1.57% 😴 פנים מנומנם (5) 2.62%😴 פנים מנומנם (5) 2.62% 😛 לשון פנים (6) 3.14%😛 לשון פנים (6) 3.14% 🤔 פנים מול פנים (7) 3.66%🤔 פנים מול פנים (7) 3.66% 😸 פרצוף חתול (9) 4.71%😸 פרצוף חתול (9) 4.71% 💩 תלבושות איפור (10) 5.24%💩 תלבושות איפור (10) 5.24% 😠 שלילי (10) 5.24%😠 שלילי (10) 5.24% 😍 חיבה פנים (11) 5.76%😍 חיבה פנים (11) 5.76% 🤧 פנים לא טוב (12) 6.28%🤧 פנים לא טוב (12) 6.28% 😄 מחייך פנים (14) 7.33%😄 מחייך פנים (14) 7.33% 🤐 פנים-נייטרלי-ספקן (16) 8.38%🤐 פנים-נייטרלי-ספקן (16) 8.38% 😞 מודאג פנים (28) 14.66%😞 מודאג פנים (28) 14.66% 💋 רגש (54) 28.27%💋 רגש (54) 28.27%

👌 אנשים וגוף

תרשים עוגה של מספר האימוג'ים הכלולים בכל קטגוריית משנה בקטגוריית אנשים וגוף

תרשים עוגה של מספר האימוג'ים הכלולים בכל קטגוריית משנה בקטגוריית אנשים וגוף | emojiall.com 👣 סמל אדם (7) 0.23% ✍️ אביזר יד (20) 0.66% 👍 ידיים - סגורות (40) 1.32% 🛌 במנוחה (42) 1.39% 👃 חלקי גוף (52) 1.72% 👈 יד אחת אצבע (52) 1.72% 👌 יד-אצבעות-חלקיות (56) 1.85% 🖐 יד-אצבעות-פתוחות (56) 1.85% 🤝 ידיים (62) 2.05% 👦 אדם (192) 6.36% 🎅 אדם-פנטזיה (245) 8.11% 🙋 תנועת אדם (300) 9.93% 🏃 פעילות אדם (319) 10.56% 🚴 אדם-ספורט (405) 13.41% 👨‍👩‍👧‍👦 משפחה (536) 17.75% 👨‍🍳 תפקיד אדם (636) 21.06% תרשים עוגה של מספר האימוג'ים הכלולים בכל קטגוריית משנה בקטגוריית אנשים וגוף | emojiall.com 👣 סמל אדם (7) 0.23% ✍️ אביזר יד (20) 0.66% 👍 ידיים - סגורות (40) 1.32% 🛌 במנוחה (42) 1.39% 👃 חלקי גוף (52) 1.72% 👈 יד אחת אצבע (52) 1.72% 👌 יד-אצבעות-חלקיות (56) 1.85% 🖐 יד-אצבעות-פתוחות (56) 1.85% 🤝 ידיים (62) 2.05% 👦 אדם (192) 6.36% 🎅 אדם-פנטזיה (245) 8.11% 🙋 תנועת אדם (300) 9.93% 🏃 פעילות אדם (319) 10.56% 🚴 אדם-ספורט (405) 13.41% 👨‍👩‍👧‍👦 משפחה (536) 17.75% 👨‍🍳 תפקיד אדם (636) 21.06% 👣 סמל אדם (7) 0.23%👣 סמל אדם (7) 0.23% ✍️ אביזר יד (20) 0.66%✍️ אביזר יד (20) 0.66% 👍 ידיים - סגורות (40) 1.32%👍 ידיים - סגורות (40) 1.32% 🛌 במנוחה (42) 1.39%🛌 במנוחה (42) 1.39% 👃 חלקי גוף (52) 1.72%👃 חלקי גוף (52) 1.72% 👈 יד אחת אצבע (52) 1.72%👈 יד אחת אצבע (52) 1.72% 👌 יד-אצבעות-חלקיות (56) 1.85%👌 יד-אצבעות-חלקיות (56) 1.85% 🖐 יד-אצבעות-פתוחות (56) 1.85%🖐 יד-אצבעות-פתוחות (56) 1.85% 🤝 ידיים (62) 2.05%🤝 ידיים (62) 2.05% 👦 אדם (192) 6.36%👦 אדם (192) 6.36% 🎅 אדם-פנטזיה (245) 8.11%🎅 אדם-פנטזיה (245) 8.11% 🙋 תנועת אדם (300) 9.93%🙋 תנועת אדם (300) 9.93% 🏃 פעילות אדם (319) 10.56%🏃 פעילות אדם (319) 10.56% 🚴 אדם-ספורט (405) 13.41%🚴 אדם-ספורט (405) 13.41% 👨‍👩‍👧‍👦 משפחה (536) 17.75%👨‍👩‍👧‍👦 משפחה (536) 17.75% 👨‍🍳 תפקיד אדם (636) 21.06%👨‍🍳 תפקיד אדם (636) 21.06%

🏼 גוון עור וסגנון שיער

תרשים עוגה של מספר האימוג'ים הכלולים בכל קטגוריית משנה בקטגוריית גוון עור וסגנון שיער

תרשים עוגה של מספר האימוג'ים הכלולים בכל קטגוריית משנה בקטגוריית גוון עור וסגנון שיער | emojiall.com 🦱 סגנון שיער (4) 44.44% 🏽 גוון עור (5) 55.56% תרשים עוגה של מספר האימוג'ים הכלולים בכל קטגוריית משנה בקטגוריית גוון עור וסגנון שיער | emojiall.com 🦱 סגנון שיער (4) 44.44% 🏽 גוון עור (5) 55.56% 🦱 סגנון שיער (4) 44.44%🦱 סגנון שיער (4) 44.44% 🏽 גוון עור (5) 55.56%🏽 גוון עור (5) 55.56%

🐵 בעלי חיים וטבע

תרשים עוגה של מספר האימוג'ים הכלולים בכל קטגוריית משנה בקטגוריית בעלי חיים וטבע

תרשים עוגה של מספר האימוג'ים הכלולים בכל קטגוריית משנה בקטגוריית בעלי חיים וטבע | emojiall.com 🐸 בעלי חיים-דו חיים (1) 0.61% 🐍 זוחל בעלי חיים (8) 4.85% 🌹 פרח צמח (13) 7.88% 🐟 בעלי חיים ימיים (13) 7.88% 🌴 צמח אחר (17) 10.30% 🐛 באג בעלי חיים (20) 12.12% 🐓 בעלי חיים-ציפור (22) 13.33% 🐀 יונק בעלי חיים (71) 43.03% תרשים עוגה של מספר האימוג'ים הכלולים בכל קטגוריית משנה בקטגוריית בעלי חיים וטבע | emojiall.com 🐸 בעלי חיים-דו חיים (1) 0.61% 🐍 זוחל בעלי חיים (8) 4.85% 🌹 פרח צמח (13) 7.88% 🐟 בעלי חיים ימיים (13) 7.88% 🌴 צמח אחר (17) 10.30% 🐛 באג בעלי חיים (20) 12.12% 🐓 בעלי חיים-ציפור (22) 13.33% 🐀 יונק בעלי חיים (71) 43.03% 🐸 בעלי חיים-דו חיים (1) 0.61%🐸 בעלי חיים-דו חיים (1) 0.61% 🐍 זוחל בעלי חיים (8) 4.85%🐍 זוחל בעלי חיים (8) 4.85% 🌹 פרח צמח (13) 7.88%🌹 פרח צמח (13) 7.88% 🐟 בעלי חיים ימיים (13) 7.88%🐟 בעלי חיים ימיים (13) 7.88% 🌴 צמח אחר (17) 10.30%🌴 צמח אחר (17) 10.30% 🐛 באג בעלי חיים (20) 12.12%🐛 באג בעלי חיים (20) 12.12% 🐓 בעלי חיים-ציפור (22) 13.33%🐓 בעלי חיים-ציפור (22) 13.33% 🐀 יונק בעלי חיים (71) 43.03%🐀 יונק בעלי חיים (71) 43.03%

🍓 אוכל ושתייה

תרשים עוגה של מספר האימוג'ים הכלולים בכל קטגוריית משנה בקטגוריית אוכל ושתייה

תרשים עוגה של מספר האימוג'ים הכלולים בכל קטגוריית משנה בקטגוריית אוכל ושתייה | emojiall.com 🦀 אוכל-ימית (5) 3.57% 🍴 כלים (9) 6.43% 🍦 אוכל מתוק (14) 10.00% 🍚 אוכל אסייתי (17) 12.14% 🍄 מזון-ירק (18) 12.86% 🍅 פירות-אוכל (19) 13.57% ☕ לשתות (24) 17.14% 🍕 מוכנים לאוכל (34) 24.29% תרשים עוגה של מספר האימוג'ים הכלולים בכל קטגוריית משנה בקטגוריית אוכל ושתייה | emojiall.com 🦀 אוכל-ימית (5) 3.57% 🍴 כלים (9) 6.43% 🍦 אוכל מתוק (14) 10.00% 🍚 אוכל אסייתי (17) 12.14% 🍄 מזון-ירק (18) 12.86% 🍅 פירות-אוכל (19) 13.57% ☕ לשתות (24) 17.14% 🍕 מוכנים לאוכל (34) 24.29% 🦀 אוכל-ימית (5) 3.57%🦀 אוכל-ימית (5) 3.57% 🍴 כלים (9) 6.43%🍴 כלים (9) 6.43% 🍦 אוכל מתוק (14) 10.00%🍦 אוכל מתוק (14) 10.00% 🍚 אוכל אסייתי (17) 12.14%🍚 אוכל אסייתי (17) 12.14% 🍄 מזון-ירק (18) 12.86%🍄 מזון-ירק (18) 12.86% 🍅 פירות-אוכל (19) 13.57%🍅 פירות-אוכל (19) 13.57% ☕ לשתות (24) 17.14%☕ לשתות (24) 17.14% 🍕 מוכנים לאוכל (34) 24.29%🍕 מוכנים לאוכל (34) 24.29%

🚌 נסיעות ומקומות

תרשים עוגה של מספר האימוג'ים הכלולים בכל קטגוריית משנה בקטגוריית נסיעות ומקומות

תרשים עוגה של מספר האימוג'ים הכלולים בכל קטגוריית משנה בקטגוריית נסיעות ומקומות | emojiall.com 🛎️ מלון (4) 0.96% ⛪ מקום דתי (10) 2.39% 🌍 מקום-מפה (15) 3.59% ✈️ הובלה-אוויר (19) 4.55% 🚢 הובלת מים (19) 4.55% 🌋 מקום גיאוגרפי (23) 5.50% ⛲ מקום אחר (25) 5.98% 🏗️ בניין מקום (41) 9.81% ⛽ קרקע תובלה (74) 17.70% ⌚ זמן (91) 21.77% ☂️ שמיים ומזג אוויר (97) 23.21% תרשים עוגה של מספר האימוג'ים הכלולים בכל קטגוריית משנה בקטגוריית נסיעות ומקומות | emojiall.com 🛎️ מלון (4) 0.96% ⛪ מקום דתי (10) 2.39% 🌍 מקום-מפה (15) 3.59% ✈️ הובלה-אוויר (19) 4.55% 🚢 הובלת מים (19) 4.55% 🌋 מקום גיאוגרפי (23) 5.50% ⛲ מקום אחר (25) 5.98% 🏗️ בניין מקום (41) 9.81% ⛽ קרקע תובלה (74) 17.70% ⌚ זמן (91) 21.77% ☂️ שמיים ומזג אוויר (97) 23.21% 🛎️ מלון (4) 0.96%🛎️ מלון (4) 0.96% ⛪ מקום דתי (10) 2.39%⛪ מקום דתי (10) 2.39% 🌍 מקום-מפה (15) 3.59%🌍 מקום-מפה (15) 3.59% ✈️ הובלה-אוויר (19) 4.55%✈️ הובלה-אוויר (19) 4.55% 🚢 הובלת מים (19) 4.55%🚢 הובלת מים (19) 4.55% 🌋 מקום גיאוגרפי (23) 5.50%🌋 מקום גיאוגרפי (23) 5.50% ⛲ מקום אחר (25) 5.98%⛲ מקום אחר (25) 5.98% 🏗️ בניין מקום (41) 9.81%🏗️ בניין מקום (41) 9.81% ⛽ קרקע תובלה (74) 17.70%⛽ קרקע תובלה (74) 17.70% ⌚ זמן (91) 21.77%⌚ זמן (91) 21.77% ☂️ שמיים ומזג אוויר (97) 23.21%☂️ שמיים ומזג אוויר (97) 23.21%

⚽ פעילויות

תרשים עוגה של מספר האימוג'ים הכלולים בכל קטגוריית משנה בקטגוריית פעילויות

תרשים עוגה של מספר האימוג'ים הכלולים בכל קטגוריית משנה בקטגוריית פעילויות | emojiall.com 🏅 מדליית פרסים (10) 8.20% 🎨 יצירה ואומנות (11) 9.02% 🎈 אירוע (25) 20.49% 🏀 ספורט (35) 28.69% 🎯 משחק (41) 33.61% תרשים עוגה של מספר האימוג'ים הכלולים בכל קטגוריית משנה בקטגוריית פעילויות | emojiall.com 🏅 מדליית פרסים (10) 8.20% 🎨 יצירה ואומנות (11) 9.02% 🎈 אירוע (25) 20.49% 🏀 ספורט (35) 28.69% 🎯 משחק (41) 33.61% 🏅 מדליית פרסים (10) 8.20%🏅 מדליית פרסים (10) 8.20% 🎨 יצירה ואומנות (11) 9.02%🎨 יצירה ואומנות (11) 9.02% 🎈 אירוע (25) 20.49%🎈 אירוע (25) 20.49% 🏀 ספורט (35) 28.69%🏀 ספורט (35) 28.69% 🎯 משחק (41) 33.61%🎯 משחק (41) 33.61%

⌚ חפצים

תרשים עוגה של מספר האימוג'ים הכלולים בכל קטגוריית משנה בקטגוריית חפצים

תרשים עוגה של מספר האימוג'ים הכלולים בכל קטגוריית משנה בקטגוריית חפצים | emojiall.com 💊 רפואי (7) 1.73% 🔭 מדע (9) 2.22% 🎹 כלי נגינה (9) 2.22% 📞 מכשיר טלפון (10) 2.47% 🚬 אובייקט אחר (11) 2.72% 📢 נשמע (11) 2.72% 🔏 לנעול (12) 2.96% 💲 כסף (14) 3.46% 🎵 מוזיקה (19) 4.69% ✏️ כתיבה (19) 4.69% 📒 נייר ספרים (23) 5.68% 🖱️ מחשב (28) 6.91% 🚽 בית (29) 7.16% ✉️ דואר (31) 7.65% 💡 אור ווידאו (32) 7.90% ✂️ משרד (41) 10.12% ⛏️ כלי (45) 11.11% 👖 בגדים (55) 13.58% תרשים עוגה של מספר האימוג'ים הכלולים בכל קטגוריית משנה בקטגוריית חפצים | emojiall.com 💊 רפואי (7) 1.73% 🔭 מדע (9) 2.22% 🎹 כלי נגינה (9) 2.22% 📞 מכשיר טלפון (10) 2.47% 🚬 אובייקט אחר (11) 2.72% 📢 נשמע (11) 2.72% 🔏 לנעול (12) 2.96% 💲 כסף (14) 3.46% 🎵 מוזיקה (19) 4.69% ✏️ כתיבה (19) 4.69% 📒 נייר ספרים (23) 5.68% 🖱️ מחשב (28) 6.91% 🚽 בית (29) 7.16% ✉️ דואר (31) 7.65% 💡 אור ווידאו (32) 7.90% ✂️ משרד (41) 10.12% ⛏️ כלי (45) 11.11% 👖 בגדים (55) 13.58% 💊 רפואי (7) 1.73%💊 רפואי (7) 1.73% 🔭 מדע (9) 2.22%🔭 מדע (9) 2.22% 🎹 כלי נגינה (9) 2.22%🎹 כלי נגינה (9) 2.22% 📞 מכשיר טלפון (10) 2.47%📞 מכשיר טלפון (10) 2.47% 🚬 אובייקט אחר (11) 2.72%🚬 אובייקט אחר (11) 2.72% 📢 נשמע (11) 2.72%📢 נשמע (11) 2.72% 🔏 לנעול (12) 2.96%🔏 לנעול (12) 2.96% 💲 כסף (14) 3.46%💲 כסף (14) 3.46% 🎵 מוזיקה (19) 4.69%🎵 מוזיקה (19) 4.69% ✏️ כתיבה (19) 4.69%✏️ כתיבה (19) 4.69% 📒 נייר ספרים (23) 5.68%📒 נייר ספרים (23) 5.68% 🖱️ מחשב (28) 6.91%🖱️ מחשב (28) 6.91% 🚽 בית (29) 7.16%🚽 בית (29) 7.16% ✉️ דואר (31) 7.65%✉️ דואר (31) 7.65% 💡 אור ווידאו (32) 7.90%💡 אור ווידאו (32) 7.90% ✂️ משרד (41) 10.12%✂️ משרד (41) 10.12% ⛏️ כלי (45) 11.11%⛏️ כלי (45) 11.11% 👖 בגדים (55) 13.58%👖 בגדים (55) 13.58%

🛑 סמלים

תרשים עוגה של מספר האימוג'ים הכלולים בכל קטגוריית משנה בקטגוריית סמלים

תרשים עוגה של מספר האימוג'ים הכלולים בכל קטגוריית משנה בקטגוריית סמלים | emojiall.com ♀️ מין (9) 2.08% 🚻 תחבורה-שלט (21) 4.85% ⚠️ אזהרה (23) 5.31% 0️⃣ מפתחות (25) 5.77% ☪️ דת (30) 6.93% ♈ גלגל המזלות (37) 8.55% ⏏️ הסמל (46) 10.62% ↩️ חץ (49) 11.32% ⚪️ גיאומטרי (54) 12.47% 🅰 אלפא (63) 14.55% ☑️ סמל אחר (76) 17.55% תרשים עוגה של מספר האימוג'ים הכלולים בכל קטגוריית משנה בקטגוריית סמלים | emojiall.com ♀️ מין (9) 2.08% 🚻 תחבורה-שלט (21) 4.85% ⚠️ אזהרה (23) 5.31% 0️⃣ מפתחות (25) 5.77% ☪️ דת (30) 6.93% ♈ גלגל המזלות (37) 8.55% ⏏️ הסמל (46) 10.62% ↩️ חץ (49) 11.32% ⚪️ גיאומטרי (54) 12.47% 🅰 אלפא (63) 14.55% ☑️ סמל אחר (76) 17.55% ♀️ מין (9) 2.08%♀️ מין (9) 2.08% 🚻 תחבורה-שלט (21) 4.85%🚻 תחבורה-שלט (21) 4.85% ⚠️ אזהרה (23) 5.31%⚠️ אזהרה (23) 5.31% 0️⃣ מפתחות (25) 5.77%0️⃣ מפתחות (25) 5.77% ☪️ דת (30) 6.93%☪️ דת (30) 6.93% ♈ גלגל המזלות (37) 8.55%♈ גלגל המזלות (37) 8.55% ⏏️ הסמל (46) 10.62%⏏️ הסמל (46) 10.62% ↩️ חץ (49) 11.32%↩️ חץ (49) 11.32% ⚪️ גיאומטרי (54) 12.47%⚪️ גיאומטרי (54) 12.47% 🅰 אלפא (63) 14.55%🅰 אלפא (63) 14.55% ☑️ סמל אחר (76) 17.55%☑️ סמל אחר (76) 17.55%

🏁 דגלים

תרשים עוגה של מספר האימוג'ים הכלולים בכל קטגוריית משנה בקטגוריית דגלים

תרשים עוגה של מספר האימוג'ים הכלולים בכל קטגוריית משנה בקטגוריית דגלים | emojiall.com 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 דגל חלוקת משנה (3) 1.09% 🚩 דגל (15) 5.43% 🇬🇧 דגל מדינה (258) 93.48% תרשים עוגה של מספר האימוג'ים הכלולים בכל קטגוריית משנה בקטגוריית דגלים | emojiall.com 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 דגל חלוקת משנה (3) 1.09% 🚩 דגל (15) 5.43% 🇬🇧 דגל מדינה (258) 93.48% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 דגל חלוקת משנה (3) 1.09%🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 דגל חלוקת משנה (3) 1.09% 🚩 דגל (15) 5.43%🚩 דגל (15) 5.43% 🇬🇧 דגל מדינה (258) 93.48%🇬🇧 דגל מדינה (258) 93.48%