קטגוריה: Top 5

הרחב: נתונים והפצה מפורטים
קטגוריה # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 1-100
😂 חיוכים ורגש 🙂‍↔️ 🫠 🥺 🙂‍↕ 🥹 ...
👌 אנשים וגוף 🫶 🫂 🫰 🙏 🤌 ...
🐵 חיות וטבע 🦋 🪽 🍀 🥀 🌸 ...
🍓 מזון ומשקאות 🍑 🍓 🧊 🔪 🥚 ...
⚽ פעילויות 🎀 🧸 🎁 🎉 ...
⌚ אובייקטים 📍 🪬 🗿 🫧 💍 ...
🛑 סמלים 🔞 🛐 🔱 ...
🏁 דגלים 🏳‍⚧ 🇨🇳 🏳️‍🌈 🇫🇷 🇵🇸 ...
🏼 רכיב 🦲 🦱 🦰 🦳 ...
🚌 נסיעות ומקומות 🔥 🌚 🌊 🪐 🌈 ...