❗️דירוג פופולריות לאורך זמן

❗️ (סימן קריאה אדום) טבלת טרנדים - emojiall.com
הורדה/עותק קישור
טווח תאריכים: 2018-03-25 - 2023-03-19
עדכון זמן: 2023-03-24 18:08:00 UTC
❗️ובחמש השנים האחרונות, הפופולריות של האימוג'י הזה המשיכה לעלות.בשנים 2018 ו-2019, מגמת הפופולריות שלו מתכנסת.בשנת 2019, מגמת שיעור הפופולריות שלו החלה לעלות.