בקובץ emoji-sequences.txt המסופק באופן רשמי על ידי Unicode Consortium, יש שדה סוג המציין את סוג כל Emoji. להלן רשימה של סוגים עם שם הסוג ומספר האימוג'י הכלול בסוג. לחץ על הקישור של שם הסוג למטה כדי להיכנס לדף הסוג המתאים כדי להציג את האימוג'י הכלול בסוג. מדריך למשתמש: מה זה סוג שדה