תרשים עוגה של התפלגות טווח הגילאים של משתמשי האתר תרשים עוגה של התפלגות טווח הגילאים של משתמשי האתר
הרחב: לוח תוצאות קשור
דַרגָה טווח גילאים אֲחוּזִים
1 18-24 46.89%
2 25-34 27.68%
3 35-44 14.89%
4 45-54 6.96%
5 55-64 2.56%
6 65+ 1.01%