תרשים עוגה של התפלגות מגדרית של משתמשי האתר תרשים עוגה של התפלגות מגדרית של משתמשי האתר
הרחב: לוח תוצאות קשור
מגדר אֲחוּזִים
נקבה 52.21%
זכר 47.79%