תרשים עוגה של התפלגות מגדרית של משתמשי האתר תרשים עוגה של התפלגות מגדרית של משתמשי האתר
הרחב: לוח תוצאות קשור
מגדר אֲחוּזִים
נקבה 53.11%
זכר 46.89%